IV постна седмица – неделя год. С – 04пгС

IV постна седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Исус Навин.          5, 9.10–12

В онези дни: рече Господ на Исус Навин: „Сега Аз снех от вас египетския позор.“ И стояха синовете Израилеви на стан в Галгал и направиха Пасха в равнините Иерихонски на четиридесетия ден на месеца, вечерта, и на другия ден след Пасха почнаха да ядат от произведенията на тая земя – безквасни хлебове и печени зърна в същия оня ден. А манната престана да пада на другия ден, след като почнаха да ядат от произведенията на земята; и нямаше вече манна у синовете Израилеви: през оная година те ядеха произведенията на Ханаанската земя.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33, 2 – 3. 4 – 5.6 – 7 (O: 9a)

 

О Вкусете и вижте, колко благ е Господ.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него е в утата ми. С Господа ще се хвали душата ми: ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. О

 

Които обръщаха погледи към Него – просияваха и лицата им няма да се посрамят. Ето, сиромахът викна, – и Господ чу и го спаси от всичките му беди. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.            5, 17-21

Братя, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново; а всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа и ни даде служението на това примирение, защото Бог примири света със Себе си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението.

И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христос, като че ли Сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: Примирете се с Бога! Защото Оня, който не знаеше грях, за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Ще стана и ще отида при баща си и ще му кажа: Татко, съгреших против небето и пред тебе.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              15, 1 – 3. 11 – 32

В онова време: приближаваха се при Исуса всички митари и грешници да Го слушат.

А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха. „Той приема грешници и яде с тях“.

Но Исус им каза тая притча: “Един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: „Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота“. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда. И отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини. И той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свинете ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: „Колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: „Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм достоен вече да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си.“ И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: „Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син“. А бащата рече на слугите си: „Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете. И докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери“. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри: и като повика един от слугите, попита: „Що е това?“ Той му рече: „Брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав“. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: „Ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; но като дойде тоя ти син, който прахоса имота си с блудници, за него ти закла угоеното теле“. А той му рече: „Чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое. А трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери”.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.