IV постна седмица – неделя год. В – 04пгВ

IV постна седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Летописи.          36, 14-16, 19-23

В онези дни:

Всички началници над свещениците и над народа грешеха много, подражавайки всички гнусотии на езичниците, и мърсеха дома на Господа, който Той бе осветил в Йерусалим. Господ, Бог на техните отци, им пращаше свои посланици още от ранно утро, защото съжаляваше своя народ и своето жилище. Но те се подиграваха с пратените от Бога и нехаеха за думите Му, гавреха се с пророците Му, докле гневът на Господа не падна върху народа Му, та нямаше за него спасение.

Изгориха Божия дом, събориха стените на Йерусалим и всичките му палати с огън изгориха и всичките му драгоценности изтребиха. И избавените от меч Навуходоносор пресели във Вавилон и те бяха роби нему и на синовете му, до възцаряването на персийския цар, докато, за да се изпълни думата Господня, казана чрез устата на Иеремия, земята не отпразнува своите съботи. През всички дни на запустението си тя съботничеше, дакато се изпълниха седемдесет години.

А в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни думата Господня, казана чрез устата на Иеремия, Господ подбуди духа на Кир, персийския цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство, устно и писмено, и да кажат: „Това казва Кир, цар персийски: Господ, Бог небесен, ми даде всички земни царства и ми заповяда да Му съградя дом в Йерусалим, в Юдея. Който между вас е от целия Негов народ, Господ, Неговият Бог да бъде с него, и нека той иде там.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 136, 1-2. 3. 4-5.6 (О: 6а)

 

О Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.

 

При реките вавилонски – там седехме и плачехме, кога си спомняхме за Сион. На върбите, всред Вавилон, окачихме нашите арфи. O

 

Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: „Попейте ни песни сионски.” Как да пеем Господня песен на чужда земя? Ако те забравя, Иерусалиме, Нека ме забрави десницата ми. О

 

Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Йерусалим начало на моето веселие. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до ефесяни.            2,4-10

Братя:

Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа, по чиято благодат сте спасени, и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Исуса.

Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас -Божий дар е; не е от дела, за да не би някой да се похвали. Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              3,14-21

В онова време: Исус каза на Никодим:

„Както Мойсей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човечески, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий.

Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всеки, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.