IV постна седмица – вторник – 04п

IV постна седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иезекиил.                   47, 1-9.12

В онези дни:

Ангелът ме доведе назад при вратата на храма и ето, изпод прага на храма тече вода към изток, защото храма стоеше с лице към изток, и водата течеше изпод дясната страна на храма, на юг от жертвеника. И изведе ме през северните врата, и оттам ме заведе към външните врата, по пътя, обърнат към изток; и ето, вода тече от дясната страна.

Когато оня мъж отиде към изток, държеше в ръката си връв; той отмери хиляда лакти и преведе ме през водата: водата беше до глезени. И отмери още хиляда и ме преведе през водата; водата беше до колене. И отмери още хиляда и ме преведе през водата; водата беше до пояс. И отмери още хиляда и вече там имаше такъв поток, през който аз не можех да мина, понеже водата беше толкова висока, че трябваше да плувам, а не можеше да се гази тоя поток. И каза ми: „Видя ли, сине човечески?” И поведе ме назад към брега на този поток.

И когато се върнах назад, ето, на бреговете на потока от едната страна и от другата имаше много дървета. И каза ми: „Тая вода тече към източната част на страната, ще слезе в равнината и ще се влее в морето; и водите му ще станат здрави. И всяко живеещо същество, що пълзи там, дето ще се вливат две струи, ще бъде здраво; и риби ще има твърде много, защото ще се влее там тая вода, и водите на морето ще станат здрави, и където се влее тоя поток, там всичко ще бъде живо.

По бреговете край потока от едната и от другата страна ще растат всякакви дървета, които дават храна; листата им не ще увехват и плодовете им ще се употребяват за храна, а листата – за лек.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 45, 2-3. 5-6.8-9. (О: 8)

 

О Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник.

 

Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди. Затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати, и плани­ните да се преместят в сърцето морско. O

 

Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния. Бог е всред него; той няма да се поклати. Бог ще му помогне от ранно утро. О

 

Господ на силите е с нас, Бог на Яков е наш застъпник. Дойдете и вижте делата на Господа, какви опустошения направи Той по земята. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Сърце чисто създай в мене, Боже; и върни ми радостта на моето спасение.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5, 1-За. 5-16

Беше юдейски празник и Исус възлезе в Йерусалим.

А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата.

Там имаше един човек, болен от 38 години, Исус, като го видя де лежи и като узна, че боледува от дълго време, каза му: „Искаш ли да оздравееш?”

Болния му отговори: „Да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.”

Исус му казва: „Стани, вземи одъра си и ходи.” И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше.

А тоя ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцерения: „Събота е; не бива да си дигаш одъра.”

Той им отговори: „Който ме изцери, той ми рече: Вземи одъра си и ходи.”

Питаха го: „Кой е човекът, който ти рече: Вземи одъра си и ходи?” Но изцереният не знаеше, кой е, защото Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място.

След това Исус го срещна в храма и му рече: „Ето, ти оздравя; недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо.” Човекът отиде, та обади на юдеите, че Исус е, който го изцери. Затова юдеите гонеха Исуса и търсеха случай да Го убият, задето вършеше това в събота.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.