IV Пасхална Седмица – Петък – 04в

IV Пасхална Седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      13,26-33

В онези дни:

Като стигна Павел в Антиохия Писидийска говореше в синагогата:

„Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония, между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение.

Защото жителите Иерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилат да Го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха в гроб.

Но Бог Го възкреси от мъртвите на третия ден; през много дни Той се явяваше на ония, които бяха възлезли с Него от Галилея за Иерусалим и които сега са Негови свидетели пред народа.

И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техни чеда, като възкреси Исуса, както и във втория псалом е писано: „Син Мой си Ти; Аз днес Те родих“.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 2,6 – 7.8 – 9.10 – 11 (О: 7)

 

О Син Мой си Ти; Аз днес Те родих.

 

„Аз помазах Моя цар над Сион, Моята света планина!“ Ще възвестя определението Му: Господ Ми каза: „Син Мой си Ти; Аз днес Те родих.“ O

 

Искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край земя – за Твое владение. Ти ще ги поразиш със железен жезъл, и ще ги строшиш като грънчарски съд.“ О

 

И тъй, вразумете, се царе, вземете поука, съдии земни.  Служете на Господа със страх, и радвайте се пред Него с трепет. О

 

О Алилуя. Аз съм пътя, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              14,1-6

В онова време: Исус каза на учениците Си

„Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа, понеже отивам да ви приготвя място. И като ида и ви приготви място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз. А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.“

Тома Му рече: „Господи, не знаем къде отиващ; и как можем да знаем пътя?“

Каза му Исус: „Аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.