IV Пасхална Седмица – Четвъртък – 04в

IV Пасхална Седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      13,13-25

Като отплуваха от Пафос, Павел и ония, които бяха с него, стигнаха в Пергия Памфилийска. Но Иван се отдели от тях и се върна в Иерусалим.

А те, като заминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия Писидийска, и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. След четенето на Закона и пророците, началниците на синагогата проводиха да им кажат:

„Мъже братя, ако има у вас слово за утеха към народа, говорете.“

Павел, като стана и даде знак с ръка, каза: „Мъже израилтяни и вие, които се боите от Бога! Послушайте! Бог на израилския народ избра отците ни; тия люде Той въздигна през пребиваването им в Египетската земя, и с висока мишца ги изведе из нея, около четирийсет години време ги храни в пустинята. И като изтреби седем народа в земята Ханаанска, раздели между тях по жребие земята им; а след това около четиристотин и петдесет години им дава съдии до пророк Самуил. После поискаха цар, и Бог им даде Саул, Кисов син, мъж от Вениаминово коляно, за през четирийсет години. Като отхвърли тоя, въздигна им за цар Давид, за когото и каза, свидетелствувайки. „Намерих мъж по сърцето Си, Давид, сина Иесеев, който ще изпълни всичките Ми искания.“

От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна на Израил Спасителя Исуса, след като Иван пред появяването Му проповядва покайно кръщение на цял народ израилски. А когато Иван свършваше своето поприще, думаще: „За кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, иде след мене Оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88,2 – 3.21 – 22.25 и 27 (О: Срв 2a)

 

О Милостите Твои, Господи, вечно ще възпявам.

 

Милостите Господни вечно ще възпявам от род в род ще разгласям с уста Твоята истина. Защото казвам: „На веки е основана милостта“, на небесата Ти утвърди Твоята истина. . O

 

Намерих своя слуга Давид; със светия си елей го помазах. Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи. О

 

Той ще ме нарича: Ти Си Мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение. О

 

О Алилуя. Исусе Христе, ти си верният свидетел, първородният измежду мъртвите; Ти ни възлюби и изми от нашите грехове чрез собствената си кръв. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              13,16-32

След като Исус уми нозете на учениците, каза им:

„Истина, истина ви казвам: няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от Оня, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате.

Не за всички ви говоря: Аз зная, кои съм избрал. Но да се сбъдне Писанието: „Който с Мене яде хляб, дигна против Мене петата си“. Отсега ви казвам, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате, че съм Аз.

Истина, истина ви казвам: Който приема, когото Аз пратя, Мене приема: а който приема Мене, приема Оня, Който Ме е пратил.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.