IV Пасхална Седмица – Събота – 04в

IV Пасхална Седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      13,44-52

На следната събота току – речи целият град се събра да чуе словото Божие. Но Юдеите, като видяха множеството, изпълниха се със завист и противоречеха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха. Тогава Павел и Варнава казаха с дръзновение:

„Първом вам трябваше да бъде проповядвано словото Божие, но понеже го отхвърляте и намирате сами себе си недостойни за вечен живот, ето, обръщаме се към езичниците. Защото Господ тъй ни заповяда „Поставих те за светлина на езичниците, да бъдеш за спасение до край – земя.“

Езичниците, като слушаха това, радваха се и прославяха словото Господне и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. И словото Господне се разпространяваше по цялата страна.

Но Юдеите, като подбудиха набожните и почетни жени и градските първенци, подигнаха гонение против Павел и Варнава и ги прогониха из своите предели. Те отърсиха праха от нозете си срещу тях и отидоха в Икония. А учениците се изпълниха с радост и с Дух Свети.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97,1.2 – Зав.3сд – 4 (О: 3с)

 

О Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и неговата света мишца Му доставиха победа. O

 

Господ яви своето спасение, пред очите на народите откри своята правда. Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

О Алилуя. Ако пребъдете в словото Ми, наистина ще бъдете Мои ученици, и ще познаете истината, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              14,7-14

В онова време:

Исус каза на учениците Си:

„Да бяхте познали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми; и от сега Го познавате, и видели сте Го.“

Филип Му рече: „Господи, покажи ни Отца, и стига ни.“

Каза Му Исус: „Толкова време съм с вас, и не си ли Ме познал? Филипе, който е видял Мене, видял е и Отца. И как ти казваш „Покажи ни Отца?“ Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря. А Отец, който пребъдва в Мене, Той върши делата. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.

Истина, истина ви казвам „Който вярва в Мене, делата, що аз върша, и Той ще върши, и по – големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си. И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.