IV Пасхална Седмица – Сряда – 04в

IV Пасхална Седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      12,24 – 13,5a

В онези дни:

Словото Божие растеше и се разпространяваше. Варнава и Савел, след като изпълниха поръчката, върнаха се от Иерусалим, в Антиохия, като взеха със себе си Иван, наречен Марко.

В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно: Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луций киринеец, Манахил, съвъзпитаник на Ирод, четвъртовластника, и Савел. когато те служеха на Господа и постеха, Дух Свети каза: „Отделете Ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха.

И тъй, изпратени от Дух Свети, те влязоха в Селевкия, а оттам отплуваха за Кипър. И когато стигнаха в Саламин, проповядваха словото Божие в Юдейските синагоги. А имаха и Иван за прислужник.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 66,2 – 3.5.6 – и 8 (О: 4)

 

О Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят, всички народи.

 

Боже, бъде милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си. За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. O

 

Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо, и на земята управляваш племената. О

 

Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи. Да ни благослови Бог и да се убоят от Него всички земни краища. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              12,44-50

В онова време: Исус издигна глас и рече:

„Който вярва в Мене, не в Мене вярва, а в Оня, който Ме е пратил. И който вижда Мене, вижда Оня, който Ме е пратил.

Аз светлина дойдох в света, та всеки вярващ в Мене да не остане в тъмнина. И ако някой чуе думите Ми, и не повярва, Аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света.

Който отхвърля Мене и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди в последния ден. Защото Аз от Себе Си не говорих; на Отец, който Ме прати, Той Ми даде заповед, що да

кажа и що да говоря. И зная, че Неговата заповед е живот вечен. И тъй, което Аз говоря, говоря го тъй, както Ми е казал Отец.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.