IV Пасхална Седмица – Понеделник – 04в

IV Пасхална Седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      11,1-18

В онези дни:

Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели словото Божие. И когато Петър възлезе в Иерусалим обрязаните му натякваха, думайки: „Ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях.“ А Петър захвана да им разправя всичко поред, думайки:

„Аз бях в град Иопия и, като се молех, унесох се и видях видение: слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущано от небето за четирите краища, и приближи до мене. Като се взрях в него и разгледвах, видях четвероноги земни, зверове, влечуги и птици небесни.

И чух глас, който ми думаше „Стани, Петре, заколи и яж! „Пък аз казах: „Не, господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми.“ А глас от небето повторно ми продума: „Което

Бог е очистил, ти не считай за нечисто.“ Това стана на три пъти и пак се дигна всичко на небето.

И ето, тоз час, трима мъже се спряха пред къщата, в която бях, пратени от Кесария при мене. А Духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек. Той ни разказа, как видял в къщата си Ангел, който застанал и му рекъл

„Прати в Иопия човеци и повикай Симон, наречен Петър; той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.“

И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Свети, както и върху нас отначало. Тогава си спомних думите на Господа, как той говореше „Иван кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Светий“. Ако, прочее Бог им даде равен дар, какъвто и нам, които повярваха в Господа Исуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи на Бога?“

Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: „И тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 41,2 – 3; Пс 42,3.4 (О: Срв Пс 41,3a)

 

О Душата ми жадува за Тебе, живия Бог.

 

Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе. Душата ми жадува за Бога, Бога живия: кога ще дойда и ще се ява пред лицето Божие? O

 

Прати Твоята светлина и Твоята истина; да ме водят и да ме доведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища. О

 

И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта ми. На гусли ще Те славя, Боже, Боже мой. О

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; и познавам овците Си, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              10,1-10

В онова време: Исус каза:

„Истина, истина ви казвам: Кайто не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник; а който влиза през вратата, пастир е на овците. На него вратарят отваря, и овците слушат гласа му, а той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях; а овците вървят подире му, понеже познават гласа му; подир чужди човек не вървят, а бягат от него понеже гласа на чуждите не познават.“

Тая притча им каза Исус; но те не разбраха, за какво им говореше.

Тогава Исус пак им рече: „Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници; но овците не ги послушаха. Аз съм врата. Който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.