IV Пасхална Седмица – Вторник – 04в

IV Пасхална Седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      11,19-26

В онези дни:

А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убиването на Стефан, стигнаха до Финикия и Кипър и Атиохия, и никому не проповядваха словото, освен на Юдеи. Имаше някои от тях Киприяни и Киринейци, които, като влязоха в Антиохия, говореха на Елините и благовестяха Господа Исуса. И ръката Господня беше с тях; и голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа.

Дойде слух за това до иерусалимската църква, и изпратиха Варнава да отиде в Анитохия. Той, като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увешаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа; защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Светий и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.

Тогаз Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и, като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и поучаваха доста народ; и първом в Антиохия учениците бяха наречени „Християни.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 86,1 – 3.4- 5. 6 – 7(О: Пс 116,1a)

 

О Хвалете Господа, всички народи.

 

Основите Му са на свети планини; Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Яков. Град Божий, славни работи се разгласят за тебе. O

 

Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав и Вавилон; ето Филистимци и Тир с Етиопия, ще кажат – еди – кой си се там роди. А за Сион ще кажат: „Този и този мъж се роди в него, и сам Всевишният го укрепи. О

 

Кога се преброяват народите, Господ ще напише: „Еди – кой си се роди там.“ И които пеят и които свирят, повтарят: „Всичките ми извори са в тебе.“ О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те Ме следват. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              10,22-30

И настана тогава в Иерусалим празник Обновение, и зима беше. И ходеше Исус в храма, притвора Соломонов. Тогава Юдеите го заобиколиха и му казваха: „До кога ще измъчваш душите ни? Ако си Ти Христос кажи ни открито.“

Исус им отговори: „Казах ви, ала не вярвате; делата, които Аз върша в името на Моя Отец, те свидетелствуват за Мене. Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овци.

Моите овци слушат гласа ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми; и Аз им давам живот вечен, и никой не ще ги грабне от ръката Ми.

Моят Отец, който Ми ги даде, е по – голям от всички; и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми. Аз и Отец едно сме.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.