IV Пасхална Неделя – год. С – 04вгС

IV Пасхална Неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      13,14.43 – 52

В онези дни:

Павел и Варнава, като заминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия Писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха.

И мнозина юдеи и благочестиви прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които, беседвайки с тях, убеждаваха ги да пребъдват в Божията благодат. На следната събота току речи целият град се събра да чуе словото Божие.

Но Юдеите, като видяха множеството, изпълниха се със завист и противоречеха на това, що говореше Павел, като възразяваха и хулеха.

Тогава Павел и Варнава казаха с дръзновение „Първом вам трябваше да бъде проповядвано словото Божие, но понеже го отхвърлихте и намирате себе си недостойно за вечен живот, ето, обръщаме се към езичниците. Защото Господ тъй ни заповяда. „Поставих те за светлна на езичнииите, да бъдеш за спасение до край земя“.

Езичнииите, като слушаха това, радваха се и прославяха словото Господне и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот. И словото Господне се разпространяваше по цялата страна.

Но Юдеите, като по иха набожните и почтени жени и градските първенци, подигнаха гонение против Павел и Варнава и ги прогониха из своите предели.

Те отърсиха праха от нозете си срещу тях и отидоха в Икония. А учениците се изпълниха с радост и с Дух Свети.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 99,2.3.5. (О: 3с)

 

О Ние сме Негов народ и овци от Неговото паство.

 

Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. O

 

Познайте, че Господ е Бог; Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от паството Му. О

 

Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.     7,9.14в – 17

Аз, Иван видях голямо множество народ, което никой не можеще да преброи, от всички племена и колена, народи и езици, те стояха пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце.

Един от старците ми каза: „Те са, които идват от голямата скръб и опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца.

Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм, и той, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят, тях няма да види слънце и никакъв пек, защото Агнецът, който е сред престола ще ги пасе и води на живи извори водни и Бог ще отрие всяка сълза от очите им.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; и познавам овците Си, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              110,27-30

В онова време: Исус каза „Моите овци слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми, и Аз им давам живот вечен, и те няма да погинат во веки, и никой не ще ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми. Аз и Отец едно сме.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.