IV Пасхална Неделя – год. В – 04вгВ

IV Пасхална Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      4, 8-12

В онези дни:

Петър, като се изпълни със Свети Дух рече: „Началници народни и стареи Израилски, чуйте. Ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ Израилски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него тоя стои пред вас здрав.

Този е камъкът, който, пренебрегнат от вас, зидарите, става глава на ъгъла; и в никой друг няма спасение.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 117,1 и 8 – 9.21 – 23.26 и 28сд и 29 (O: 22)

 

О Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла.

 

Славете Господа, защото Той е благо, защото милостта Му е вечна. По – добре е да прибягваме към Господа, отколкото да се надяваме на човек. O

 

Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; От Господа е това и е дивно в очите ни. О

 

Благословен, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господен. Ти си мой Бог, и ще Те славя; Ти си мой Бог, и ще Те превъзнасям. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.     3,1-2

Възлюбени:

Вижте, каква любов ни е дал Отец – да се наречем чеда Божии и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане ясно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, както си е.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; и познавам овците Си, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              10,11-18

В онова време: Исус каза.

„Аз съм добрият Пастир. Добрият пастир полага душата си за овците си. А наемникът, който не е пастир, комуто овците не са Негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга; а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овците.

Аз съм добрият Пастир и познавам Моите Си и Моите Ме познават. Както Ме познава Отец, тъй и Аз познавам Отца, и душата Си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа, и ще чуят гласа ми, и ще бъде едно стадо и един пастир.

Затова Ме обича Отец, защото Аз си давам душата, за да я приема пак. Никой ми я не отнима, но Аз съм от Себе си я давам. И имам власт да я дам, и власт пак да приема: тая заповед получих от Отца.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.