IV Пасхална Неделя – год. А – 04вгА

IV Пасхална Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      2,14a.36 – 41

В деня Петдесятн ица Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да говори:

 „И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тоя Исус, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.“

Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петър и на другите апостоли: „Какво да направим, мъже братя?“

А Петър им рече: „Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Свети Дух. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш.“

И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: „Спасявайте се от тоя опак род.“ И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се: и се присъединиха в оня ден около три хиляди души.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 22,1 – За.3в – 4.5.6 (О: 1)

 

О Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая; Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води подкрепя душата ми. O

 

Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. О

 

Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. О

 

Защото милостта и благодатта ме придружават през всичките дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома господен много дни. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.     2, 20в – 25

Възлюбени,

Ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу.

Защото вие затова сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му.

Той не стори грях, нито се намери лъст в устата му; кога Го хулеха, той не отвършаваше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведния съдия; Той сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: „чрез Неговата рана се изцерихте.“

Защото бяхте като овци блуждаеши без пастир, но сега се завърнахте при Пастиря и Пазителя на вашите души.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ; и познавам овците Си, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              10,1 – 10

В онова време: Исус каза:

„Истина, истина ви казвам: Който не влиза през врата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, пастир е на овците. Нему вратарят отваря, и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях, а овците вървят подир му, понеже познават гласа му; подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават“.

Тоя притча им каза Исус; но те не разбраха, за какво им говореше.

Тогава Исус пак им рече: „Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадии и разбойници, но овиите не ги послушаха. Аз съм вратата. Който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери.

Крадецът дохожда, само за да открадне, бие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.