IV обикновена седмица литургия

IV СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                                                  Пс. 105, 47

Спаси ни, Господи, Боже наш, и ни събери измежду всички народи, за да славим Твоето свето име, и да се хвалим с Твоята слава.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Стори, Господи Боже наш, да Те обожаваме с всичката си ду­ша, и да обичаме всички люде по Христовия Дух. Чрез на­шия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе жи­вее и царува в единство със Светия Дух, през всички ве­кове на ве­ковете.


А Боже, който обеща на бедните и на смирените радостта на твоето царство, стори Църквата никога да не се прелъсти от силните на света, но по примера на малките от Евангелието да следва с упование своя Жених и Господ, за да изпита силата на твоя Дух. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Отче, който в Христа, твоя Син, ни даде единствения учител на мъдрост и освободителя от силите на мрака, укрепи ни в изповядването на вярата, та на думи и дела да известяваме истината и свидетелствуваме блаженството на онези, които се уповават на Тебе. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Боже, който в пророка, приет от езичниците и отречен в отечеството откриваш драмата на човечеството, което приема и отхвърля твоето спасение, стори в твоята Църква да не липсва дръзновението при мисионерското известяване на Евангелието. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Боже, ние принасяме върху Твоите олтари даровете на наше­то служение, приеми ги, в добротата си, и ги превърни в Тайн­ство на спасение. Чрез Христа нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                                                           Мт. 5, 3. 5

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. Блажени са кротките, защото те ще наследят земята.

 


А Мт 5,3-4

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. Блажени са кротките, защото те ще наследят земята.

 В Срв Мр 1,24

Зная те, кой си ти, Исусе Назареецо: Светият Божи!

С Лк 4,21

Днес се изпълни това Писание, което чухте.


Следпричастна

Подкрепени с Дара на нашето изкупление, молим Ти се, Бо­же, да напредваме в истинската вяра с помощта на небес­ната Хра­на. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.