IV Адвентна Неделя B – 04агВ

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година B

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из втората книга на Самуил.                  7, 1-5. 8в-12. 14а-16

Когато цар Давид живееше в своя дом и Господ го бе успокоил от всичките му околни врагове, каза на пророк Натан: „Ето, аз живея в кедров дом, а Божият ковчег стои под шатра“.

И Натан каза на царя: „Иди, върши всичко, що ти е по сърце, защото Господ е с тебе.“

Но в същата нощ биде слово Господне към Натан: „Иди, кажи на моя раб Давид: тъй говори Господ: ти ли ще ми съградиш дом, за да живея в него? Аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на моя на­род Израил, и вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и възвеличих името ти, както името на великите люде на земята. И аз ще отредя място за моя народ, за Израиля, ще го утвърдя, и той спокойно ще живее на мястото си и няма вече да се безпокои, и нечестиви люде няма вече да го притесняват, както по – преди, от онова време, когато аз отредих съдии над моя народ Израил; и аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ ти възвестява, че Той ще ти въздигне дом.

А когато се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си, аз ще въздигна след тебе твоето потомство, което ще произлезе от твоите чресла, и ще закрепя царството му. Аз ще му бъда баща, а той ще ми бъде син.

И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство до века пред лицето ми, и престолът ти ще пребъде до века.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 88, 2-3. 4-5. 27 и 29 (О: срв.2)

О Милостите твои. Господи, вечно ще възпявам.

 

Милостите Господни вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста твоята истина, защото казвам: На веки е основана милостта, на небесата ти утвърди твоята истина O

Аз поставих завет с моя избраник, клех се на моя раб Давид: Ще утвърдя на веки твоето потомство, от род в род ще уредя твоя престол. О

Той ще ме нарича: Ти си мой отец, мой бог и твърдина на моето спасение. На всеки ще му запазя моята милост, и моят завет с него ще бъде верен. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до римляни.   16, 25-27

Братя,

На Този, който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Исуса Христа, според откритието на тайната, умълча-вана от вечни времена, а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата.

На единия премъдър Бог чрез Исуса Христа, чест и слава вовеки, амин.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Ето рабинята Господня: нека ми бъде по думата ти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              1,26-38

В онова време:

Изпратен бе от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов: а името на девицата беше Мария.

Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.“ А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше, какъв ли е този поздрав.

И рече й ангелът: „Не бой се, Марио, понеже ти намери благо­дат у Бога. И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давид: и ще царува над дома Яковов довеки, и царството му не ще има край.“

А Мария рече на Ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?“

Ангелът й отговори и рече: „Дух Свети ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец; защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.

Тогава Мария рече: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.“ И Ангелът си отиде от нея.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.