IV Адвентна Неделя С – 04агС

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на пророк Михей.                  5, 2 – 5а

Това казва Господ:

И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Юдини?

От тебе ще ми излезе Онзи, който трябва да бъде владетел в Израил и чийто произход е от край време, от вечни дни. Затова той ще остави до време, докле роди оная, която има да роди: тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им братя. Ще застане той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, своя Бог.

И те ще живеят безопасно, защото тогава той ще бъде велик до краищата на земята. И ще бъде Той мир.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 79, 2ас и Зв. 15 – 16 – 18 – 19 (О: 4)

 

О Боже, възстанови ни: да светне лицето ти, и ще се спасим.

 

Пастирю Израилев, послушай! Който седиш на Херувимите, яви се. Издигни силата си, и дойди да ни спасиш. O

 

Боже на силите! Обърни се! Милостно погледни от небето и виж, и посети това лозе. Опази това, що е насадила твоята десница, върху човешкия син, когото си укрепил за себе си. О

 

Да бъде ръката ти върху мъжа на твоята десница, върху човешкия син, когото си укрепил за себе си. И ние няма да отстъпим от Тебе, оживи ни и ние ще призоваваме твоето име. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието до евреите.   10, 5-10

Братя,

Влизайки в света, Христос казва: „Жертва и принос Ти не пожела, а тяло ми приготви; всесъжения и жертви за грях не ти са угодни.

Тогава рекох „Ето ида: писано е за мене в началото на книгата, за да изпълня, Боже, твоята воля.“

Като каза по-горе: „жертва и принос, всесъжения и жертви за грях, които се принасят според закона, ти не пожела и не ти са угодни“, сетне рече: „ето, ида, Боже, да изпълня твоята воля“. С това той отменява първото, за да постави второто. По тоя воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Исус Христово тяло.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              1,39-45

И като стана Мария през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.

Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утро бата й. Елисавета се изпълни с Дух Свети, извика с висок глас и рече:

„Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми,  проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.