IV Адвентна Неделя А – 04агА

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на пророк Исаия.                  7, 10-14

В онези дни:

Продължаваше Господ да говори на Ахаз и рече: „Искай за себе си личба от Господа, твоя Бог: искай или в дълбинето, или във висинето“

И рече Ахаз „Няма да искам и няма да изкушавам Господа“.

Тогава Исая рече: „Слушайте, прочее, доме Давидов! Нима ви е малко, дето дотягате на людете, та искате да дотягате и на моя Бог?

Затова сам Господ ще ви даде личба. Ето, Девица ще зачене и ще роди Син и ще му нарекат името Емануил, защото с Нас е Бог.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 23, 1-2.3-4ав.5-6 (О: срв 7с и 10в)

 

О Ще влезе Господ; Той е цар на славата.

 

Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея. Защото Той я основа върху морета и върху реки я утвърди. O

 

Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на неговото свето място? Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не е споменавал лъжливо неговото име. О

 

Той ще получи благословение от Господа, и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят твоето лице, Боже Яковов. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   1, 1-7

Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си, в светите Писания, за своя Син, роден по плът от Давидово семе.

И открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите Исуса Христа, нашия Господ, чрез когото получихме благодат, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие, призваните от Исуса Христа.

Благодат и мир от Бога нашия Отец и Господа Исуса Христа на всички вас, които сте в Рим, възлюбени Божии, призвани светии.

Това е божие слово.

 

О Алилуя. Ето, Девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син; и ще му нарекат името Емануил, с нас е Бог. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Матей.              1,18-24

След сгодяването на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, те тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне.

Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си: защото заченалото се в нея е от Дух Свети; Тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му.

А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: „Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече: с нас е Бог.“

Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си.

Това е слово Господне.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.