III седмица събота – I вечерна – III през годината 3ов

III седмица събота – 

III неделя през обикновено време

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Боже, всичко сътворил си,

Ти владееш небесата,

светлина си дал на дните,

сън-отмора – на нощта ни.

 

Та в телата изнурени

жар за труд да се пробужда,

Твойта благодат отново

мир душите да изпълва.

 

Химни пеем, Тебе хвалим

за деня, отминал вече,

на нощта пред прага молим,

сили дай да сме Ти верни.

 

Теб сърцата да прославят

песента на чиста обич,

Тебе мисълта разумна

всеки ден да обожава.

 

Нощната тъма дълбока щом

деня със плащ покрие,

вяра в мрака да ни свети,

страх тревожен да отпъжда.

 

Тъй стори, Пресвети Отче,

със Сина Единороден

и с Духа, живот даряващ,

във Единосъщна Троица. Амин.

 

Ант. 1. От изгрев-слънце до запад * да бъде прославяно името Господне.

 

Псалом 112

 

Хвалете, раби Господни, *

хвалете името Господне.

 

Да бъде благословено името Господне *

отсега и довека.

 

От изгрев- слънце до запад *

да бъде прославяно името Господне.

 

Висок над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господа , Бога наш, Който живее във висините, *

наклонява се и с внимание гледа на небето и земята;

 

из праха издига бедния *

и от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи като майка, *

радваща се за децата!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. От изгрев-слънце до запад * да бъде прославяно името Господне.

 

Ант. 2. Чашата на спасението ще приема * и името Господне ще призова.

 

Псалом 115

 

Повярвах и затова говорих: *

Силно съм съкрушен.

 

В моята необмисленост си казах: *

Всеки човек е лъжа.

 

Какво да въздам Господу *

за всичките Му благодеяния към мене?

 

Чашата на спасението ще приема *

и името Господне ще призова.

 

Моите оброци ще дам Господу *

пред целия Негов народ.

 

Скъпа е в очите на Господа *

смъртта на Неговите светии.

 

О, Господи, аз съм Твой раб, *

аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня.

 

Ти счупи моите окови. †

Тебе ще принеса хвалебна жертва *

и името Господне ще призова.

 

Моите оброци ще дам Господу *

пред целия Негов народ,

 

в дворите на дома Господен, *

посред тебе, Йерусалиме!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Чашата на спасението ще приема * и името Господне ще призова.

 

Ант. 3. Господ Исус Христос понизи Себе Си, * затова Бог Го високо въздигна.

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Господ Исус Христос понизи Себе Си, * затова Бог Го високо въздигна.

 

Четене       Евр. 13,20-21

Бог на мира, Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия Пастир на овците – Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълните волята Му, като върши у вас, каквото Му е благоугодно, чрез Христа Исуса; Нему слава вовеки веков! Амин.

 

Респонсорий

В. Колко са прекрасни делата Ти, Господи, * Ти всичко мъдро си сътворил.

Вс. Колко са прекрасни делата Ти, Господи, * Ти всичко мъдро си сътворил.

В. Земята е пълна с Твоите творения.

Вс. Ти всичко мъдро си сътворил.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Колко са прекрасни делата Ти, Господи, * Ти всичко мъдро си сътворил.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Покайте се, * защото се приближи царството небесно.

Година В: Исус дойде в Галилея * и проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: Времето се изпълни и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.

Година С: И върна се Исус със силата на Духа в Галилея; * и в съботен ден поучаваше в синагогите им, прославян от всички.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Покайте се, * защото се приближи царството небесно.

Година В: Исус дойде в Галилея * и проповядвайки благовестието за царството Божие, казваше: Времето се изпълни и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.

Година С: И върна се Исус със силата на Духа в Галилея; * и в съботен ден поучаваше в синагогите им, прославян от всички.

 

Моления

Исус се смили над гладните и извърши за тях чудесата на Своята любов. Да помним за тях и с дух на искрена преданост да Го молим:

Яви ни, Господи, вечната Си любов.

Изповядваме, че по Твоята милост сме получили днес всички благодеяния,

 нека те не останат в нас безплодни, а да принасят изобилен плод .

Ти си светлина и спасение за всички народи, закриляй свидетелите, които изпращаш по цялата земя,

  разпали ги с пламъка на Светия Дух.

Стори всички хора да се грижат за напредъка и мира в този свят

 и охотно да се притичат в неотложните нужди на нашето време.

Лекарю на душата и тялото, дай облекчение на болните, бъди при умиращите,

—  посети ни и ни укрепи с Твоето милосърдие.

Приеми починалите в лика на блажените,

—  чиито имена са записани в книгата на живота.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, направлявай нашите дни по Твоето благоволение, † за да заслужим в името на Твоя възлюбен Син * да даваме обилни плодове. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.