III седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         7,18-19,24-29

След като Натан говори на Давид, отиде цар Давид, застана пред лицето на Господа и каза: „Кой съм аз, Господи Боже, и що е домът ми, та толкова ме възвеличи? И това дори се показа малко в Твоите очи,

Господи мой. Господи; но Ти възвести още за дома на Твоя раб далечна бъднина. Това е вече по човешки. Господи Боже.

И Ти утвърди за Себе си Твоя народ Израил като Свой собствен народ до-века, и Ти, Господи, стана негов Бог. И сега, Господи Боже, утвърди до-века думата, която си изрекъл за Твоя раб и за дома му, и изпълни, каквото си изрекъл. И да се възвеличи името Ти до-века, та да казват: „Господ Саваот е Бог над Израил“. И домът на Твоя раб Давид да бъде твърд пред Твоето лице.

Понеже Ти, Господи, Боже Израилев, откри на Твоя раб, думайки:

„Ще ти въздигна дом“. Твоят раб приготви сърцето си да Ти се моли с тази молитва. И тъй. Господи Боже, Ти си Бог, и Твоите думи са неизменни, и Ти възвести на Твоя раб такова добро.

И сега почни и благослови дома на Твоя раб, та Той да бъде вечно пред Твоето лице, защото Ти, Господи Боже, си възвестил това, и с Твоя благословия домът на Твоя раб ще стане благословен на веки.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 131,1-2.3-5.11.12.13-14 (О: Лк 1,32а)

 

О Господ Бог ще му даде престола на отца му Давид.

 

Спомни си, Господи, Давид и всичката му тъга. Как той се е клел на Господа, давал оброк на Силния Яковов. O

 

Няма да влеза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си; няма да дам сън на очите си и дремка на веждите си, докле не намеря място за Господа, жилище на Силния Яковов.“ О

 

Кле се Господ Давиду в истината и няма да се отрече от нея: „От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти. О

 

Ако твоите синове спазват Моя закон, и Моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол.“ О

 

Защото Господ избра Сион, силно си го пожела за жилище: „Това е Моето покоище навеки; тука ще се поселя, защото го силно пожелах.“ О

 

О Алилуя. Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,21-25

В онова време:

Исус казваше на народа:

„Затова ли се донася светило, за да се тури под крина или под одър? Не затова ли, за да се тури на светилник? Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно; и нищо не е станало, за да бъде скрито, но да излезе наяве. Ако някой има уши да слуша, нека слуша.“

И казваше им: „Обърнете внимание на това, което слушате: с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери и ще се прибави вам, които слушате. Защото, който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, що има.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.