III седмица обикн. време – събота – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         12,1-7а. 10-17

В онези дни:

Господ прати Натан при Давид. Той отиде при него и му рече: „В един град имаше двама човеци – единият богат, а другият сиромах. Богатият имаше твърде много дребен и едър добитък; а сиромахът нямаше нищо, освен една овчица, която беше купил малка и отхра-нил, и тя беше пораснала при него заедно с децата му; тя ядеше от хляба му, пиеше от чашата му, спеше на гърдите му и му беше като дъщеря. При богатия дойде един странник; и нему се досвидя да вземе от овците или воловете си, за да сготви обед на странника, който бе дошъл при него, а взе овчицата на сиромаха и сготви нея на човека, който бе дошъл при него.“

Давид се много разгневи против този човек и казал на Натан:

„Жив ми Господ! Смърт заслужава онзи човек, който е извършил това; и за овчицата той трябва да плати четворно, задето е извършил това и задето е нямал милост.“

Тогава Натан каза на Давид: „Ти си онзи човек. Затова мечът няма да отстъпи от тв.оя дом до века, понеже ти Ме пренебрегна и взе жената на хетееца Урия, за да бъде твоя жена. Тъй говори Господ:

Ето, аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце. Ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден.“

Тогава Давид каза на Натан: „Съгреших пред Господа.“ И Натан каза на Давид: „И Господ сне от тебе греха ти; ти няма да умреш.“ Но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да Го хулят, то родилият ти се син ще умре.“ Натан отиде у дома си.

И Господ порази детето, което бе родила на Давид Уриевата жена, и то се разболя. И Давид се моли Богу за детето, пости Давид и усамотен прекара нощта, легнал на земята. И влязоха при него ста-рейшините на дома му, да го вдигнат от земята; но той не рачи и не яде хляб с тях.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50,12-13.14-15.16-17 (О: 12а)

 

О Сърце чисто създай в мене. Боже.

 

Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си, и Светия Твой Дух не отнемай от мене. О

 

Върни ми радостта на Твоето спасение и във великодушие ме утвърди. Беззаконите ще науча на Твоите пътища и грешниците към Тебе ще се обърнат. О

 

Избави ме от кръвнина, Боже, Боже, Спасителю мой, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. О

 

О Алилуя. Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, всеки, който вярва в Него, има живот вечен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,35-40

Него ден вечерта Исус казва на учениците Си: „Да минем на отсрещната страна.“ И като разпуснаха народа, учениците Го взеха със себе си, както беше в кораба; имаше и други ладии с Него.

И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха в кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Исус бе заспал при кормилото на възглавница. Будят Го и Му казват: „Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме?“ И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето:

„Млъкни, престани!“ И вятърът утихна, и настана голяма тишина.

И им рече: „Що сте тъй страхливи? Как нямате вяра?“ И обзе ги голям страх, и казваха помежду си: „Кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.