III седмица обикн. време – събота – год. I – 03о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                         11,1-2.8-19

А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха засвидетелствувани древните.

С вяра Авраам, бидейки призован, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива. С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаак и Яков, сънаследници на същото обещание. Защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.

Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Онзи, който се бе обещал; и поради това от едного, и при това замоторел, родиха се толкова много, колкото са звездите на небето, и колкото е безбройният пясък на морския бряг.

Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Защото ония, които тъй говорят, показват, че търсят отечество. И ако бяха имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега желаят по – добро, сиреч, небесно; затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог; защото им приготви град.

С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исаака; и тоя, който бе получил обещанията, принесе единородния си син, за когото му бе казано: „От Исаак потомство ще се назове с твое име“, защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси, поради което го и прие като предобраз.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Лк 1,69-70.71-72.73-75 (О: 68)

 

О Благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети Своя народ.

 

И издигна за нас в дома на Своя отрок Давид рог на спасение; както възвести чрез устата на Своите свети от века пророци. О

 

Спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят; за да прояви Своята милост над отците ни и да си спомни светия Си завет. О

 

Клетвата, с която се кле на Авраам, нашия отец; за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни безстрашно да Му служим в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си. О

 

О Алилуя. Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, всеки, който вярва в Него, има живот вечен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,35-40

Него ден вечерта Исус казва на учениците Си: „Да минем на отсрещната страна.“ И като разпуснаха народа, учениците Го взеха със себе си, както беше в кораба; имаше и други ладии с Него.

И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха в кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода. А Исус бе заспал при кормилото на възглавница. Будят Го и Му казват: „Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме?“ И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето:

„Млъкни, престани!“ И вятърът утихна, и настана голяма тишина.

И им рече: „Що сте тъй страхливи? Как нямате вяра?“ И обзе ги голям страх, и казваха помежду си: „Кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.