III седмица обикн. време – сряда – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         7,4 – 17

В онези дни:

Биде слово Господне към Натан: „Иди, кажи на Моя раб Давид:

тъй говори Господ: Ти ли ще ми съградиш дом, за да живея в него, когато Аз не съм живял в дом, откак изведох синовете Израилеви из Египет и до днес, но преминавах в шатра и скиния? Където и да ходех с всички синове Израилеви, казах ли поне дума на някое от колената, на което съм възлагал да пасе Моя народ Израил „Защо ми не съградихте кедров дом?“

И сега кажи тъй на Моя раб Давид: „Тъй говори Господ Саваот:

Аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на Моя народ Израил; и вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и възвеличих името ти, както името на великите люде на земята. И Аз ще отредя място за Моя народ, за Израил, ще го утвърдя, и той спокойно ще живее на мястото си и няма вече да се безпокои, и нечестиви люде няма вече да го притесняват както по-преди, от онова време, когато Аз отредих съдии над Моя народ Израил;

и Аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ ти възвестява, че Той ще ти въздигне дом.

А кога се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си, Аз ще въздигна след тебе потомството ти, което ще произлезе от твоите чресла и ще закрепя царството му.

Той ще съгради дом на името Ми, и Аз ще утвърдя престола на царството му довека. Аз ще му бъда баща, и той ще ми бъде син; и ако съгреши, ще го накажа с тояга на мъже и с удари на синове човешки; ала милостта си няма да дигна от него, както я дигнах от Саул, когото Аз отхвърлих пред лицето ти. И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство довека пред лицето Ми, и престолът ти ще пребъде довека.“

Всички тези думи и цялото това видение Натан разказа на Давид.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88,4- 5.27 – 28.29-3 0(О: 29a)

 

О На веки ще запазя Моята милост.

 

Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя слуга Давид: Ще утвърдя твоето потомство навеки, от рода в род ще уредя твоя престол. O

 

Той ще Ме нарича: Ти си Мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение. И Аз ще го направя първороден син, по-горен от земните царе. О

 

На веки ще му запазя Моята милост, и моят завет с него ще бъде верен. И ще продължа навеки неговото потомство, и неговия престол – като дните на небето. О

 

О Алилуя. Семето е Божието слово, сеячът пък Христос; всеки, който Го намери, ще пребъдва навеки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,1-20

В онова време:

Исус пак захвана да поучава край морето; и понеже при Него се събра много народ, Той влезе в кораба и седеше в морето, а целият народ беше на сушата край морето. И поучаваше ги много с притчи, и в учението Си им говореше:

„Слушайте: Ето, излезе сеяч да сее. И случи се, когато сееше, едни зърна паднаха край пътя, и долетяха небесните птици и ги изкълваха Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока; а когато изгря слънцето, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните, заглушиха семето, и то не даде плод. И други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод, който поникна и порасна; и принесоха: едно трийсет, друго шейсет, а трето сто.“ И казваше им: „Който има уши да слуша, нека слуша!“

А когато остана насаме, окръжаващите Го заедно с дванайсетте Го попитаха за притчата. И казваше им: „Вам е дадено да узнаете тайните на царството Божие, а на ония, външните, всичко бива в притчи, за „да гледат с очи, и да не виждат; за да слушат с уши, и да не разбират; понеже те се боят, да не би някога да се обърнат, и да им се простят греховете.“ И им казва: „Нима не разбирате тая притча? Как тогава ще разберете всички притчи?“

Сеячът сее семето. Посеяното край пътя означава ония, у които се сее словото, но при които, след като го чуят, тозчас дохожда сатаната и грабва словото, посято в сърцата им. Също и посеяното на каменисти места означава ония, които, след като чуят словото, веднага с радост го приемат, ала нямат в себе си корен и са непостоянни; после, кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазняват. Посеяното в тръни означава слушащите словото, но у които грижите на тоя век, примамливото богатство и други пожелания, като влязат в тях, заглушават словото, и то бива безплодно. А посеяното на добра земя са ония, които слушат словото и приемат и принасят плод: едни трийсет, други шейсет, а други сто.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.