III седмица обикн. време – понеделник – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         5,1-7.10

В онези дни:

Всички Израилеви колена дойдоха при Давид в Хеврон и казаха:

„Ето, ние сме твои кости и твоя плът. Още вчера и завчера, докле Саул царуваше при нас, ти извеждаше и въвеждаше Израил; и Господ ти каза: Ти ще пасеш Моя народ Израил, и ти ще бъдеш вожд на Израил.“

Тогава всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон и цар Давид сключи с тях завет пред Господа в Хеврон; и помазаха Давид за цар над Израил. Давид беше на тридесет години, когато се възцари; той царува четиридесет години. В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеца и в Йерусалим царува тридесет и три години над цял Израил и над Юда.

Царят тръгна за Йерусалим заедно с людете си против иевусейци, жители на оная страна; но те думаха на Давид: „Ти няма да влезеш тук; слепи и хроми ще те пропъдят“ – това значеше: Давид няма да влезе тук. Но Давид превзе крепостта Сион: това е Давиловият град.

И Давид напредваше и се въздигаше, и Господ Бог Саваот беше с него.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 88,20.21-22.25-26 (О: 25а)

 

О Моята истина и Моята милост са с него.

 

Някога Ти бе говорил на Твоя светия във видение и бе казал: „Аз ти дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа. O

 

Намерих Своя слуга Давид: със светия Си елей го помазах. Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата ми ще го укрепи. О

 

И Моята истина и Моята милост са с него и чрез Моето име ще се възвиси неговия рог. И ще туря над морето ръката му, и над реките – десницата му. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и извади наяве живот чрез благовестието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,22-30

В онова време:

Дошлите от Йерусалим книжници казваха, „че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз“.

И като ги повика, говореше им с притчи: „Как може сатана да изгонва сатаната?“ Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя; и ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя, дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му.

Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Светия Дух, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Понеже говореха: „В Него има нечист дух.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.