III седмица обикн. време – петък – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         11,1-4а.5-10а.13-17

След година, през времето, когато царете излизат на война, Давид прати Иоав и слугите си с него и всички израилтяни; и те поразиха амонитци и обсадиха Рава; а Давид остана в Йерусалим.

Веднаж привечер, като стана от леглото си, Давид се разхождаше по покрива на царския дом и от покрива съгледа жена, която се къпеше; а жената беше много хубава. Давид прати слуги да узнаят, коя е тази жена? И казаха му: „Това е Вирсавия, Елиамова дъщеря, жена на хетееца Урия.“ Давид прати слуги да я вземат.

Тая жена се върна у дома си и стана непразна и прати да обадят на Давид и да кажат: „Непразна съм“.

Тогава Давид прати да кажат на Иоав: „Прати при мене хетееца Урия.“ И Иоав прати Урия при Давид. Урия дойде при него и Давид го разпита за положението на Иоав, за положението на народа и за хода на войната. Давид каза на Урия: „Иди у дома си и си умий нозете“. Урия излезе из царския дом, и след него отнесоха и царско ядене. Но Урия преспа при вратата на’царския дом заедно с всички слуги на господаря си и не отиде у дома си. Обадиха на Давид и казаха: „Урия не отиде у дома си.“ И Давид го покани, и Урия яде пред него и пи, и Давид го опи. Но вечерта Урия отиде да спи на леглото си със слугите на своя господар, а у дома си не отиде.

Сутринта Давид написа писмо до Иоав и го прати по Урия. В писмото написа тъй: „Поставете Урия там, дето има най-силна битка, и отстъпете от него, за да бъде ударен и да умре.“

Затова, когато Иоав обсаждаше града, постави Урия на такова място, за което знаеше, че там има храбри мъже. Излязоха от града мъже, удариха се с Иоав, и неколцина от народа, от Давиловите слуги, паднаха; убит бе също и хетеецът Урия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50,3-4.5-6а.6ас-7.10-11 (О: срв За)

 

О Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта Си; и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. O

 

Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших, и що е лошо, пред Тебе извършиха. О

 

Тъй че ти си справедлив в Твоята присъда; безукорен, когато съдиш. Ето във вина съм роден, и в грях ме зачена моята майка. О

 

Дай ми да чуя радост и веселие, и да се радват съкрушените кости. Отвърни лицето Си от греховете ми, и заличи всичките ми беззакония. О

 

О Алилуя. Благословен си. Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,26-34

В онова време:

Казваше Исус на народа:

„Царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята, и спи, и става нощя и дене; а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първом злак, после клас, след туй пълно зърно в класа. А когато узрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва.“

И казваше: „На какво да оприличим царството Божие, или с каква притча да го изобразим? То е като синапово зърно, което, кога се посее в земята, е най – малко от всички семена земни; а кога се посее, пониква и става по – голямо от всички злакове, и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни.“

И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат; без притчи не им говореше, а на учениците Си разясняваше насаме всичко.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.