III седмица обикн. време – петък – год. I – 03о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                         10,32-39

Братя, Припомняйте си предишните ваши дни, когато, след като се просветихте, издържахте голяма борба на страдания, ту като сами, всред хули и скърби бивахте излагани на позор, ту като ставахте съучастници на ония, които също тъй страдаха. Защото и към моите вериги бяхте състрадателни и разграбването на вашия имот с радост посрещахте, знаейки, че имате за себе си на небесата по-добър и траен имот.

И тъй, не напущайте вашето дръзновение, за което има голяма награда. Търпение ви трябва, та, след като изпълните Божията воля, да получите обещаното. Защото още малко, твърде малко, и „Идещият ще дойде и няма да се забави. А праведният чрез вяра ще бъде жив; ако пък се отклони, душата Ми няма да благоволи към него.“

Ние пък не сме от ония, които се отклоняват за погибел, а от ония, които вярват за спасение на душата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 36,5-6.23-24.39-40 (О: 39а)

 

О От Господа е спасението на праведниците.

 

Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. O

 

Предай пътя си на Господа и Нему се уповавай, и Той ще извърши, и ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост – като планина. О

 

Господ укрепи стъпките на такъв човек и благоволи към неговите пътища; кога да падне, не пада, защото Господ го поддържа за ръка. О

 

От Господа е спасението на праведниците. Той е тям защита в скръбно време. И ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото на Него се уповават. О

 

О Алилуя. Благословен си. Отче, Господарю на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              4,26-34

В онова време:

Казваше Исус на народа:

„Царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята, и спи, и става нощя и дене; а как пониква и расте семето, той не знае. Защото земята сама по себе си ражда първом злак, после клас, след туй пълно зърно в класа. А когато узрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва.“

И казваше: „На какво да оприличим царството Божие, или с каква притча да го изобразим? То е като синапово зърно, което, кога се посее в земята, е най – малко от всички семена земни; а кога се посее, пониква и става по – голямо от всички злакове, и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни.“

И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат; без притчи не им говореше, а на учениците Си разясняваше насаме всичко.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.