III седмица обикн. време – вторник – год. II – 03о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         6,12в-15. 17-19

В онези дни:

Давид отиде и тържествено пренесе Божия ковчег от Аведарована къща в Давидовия град. И колчем онези, които носеха ковчега Господен изминеха шест крачки, той принасяше в жертва по един юнец и по един овен. Давид скачаше от все сила пред Господа, а беше облечен Давид с ленен ефод. Тъй Давид и целият Израилев дом носеха ковчега с възклицания и тръбни звукове.

Донесоха ковчега Господен и го поставиха на мястото му всред скинията, която Давид бе направил за него; И Давид принесе всесъжения пред Господа и мирни жертви. Когато Давид свърши да принася всесъжения и мирни жертви, той благослови народа в името на Господа Саваот. И раздаде на целия народ, на цялото множество израилтяни, и на мъже и на жени, всекиму по един хляб, по къс печено месо и по една питка. И целият народ се разотиде, всеки в къщата си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 23,7.8.9.10 (0 Срв 8a)

 

О Кой е този цар на славата? Сам Господ е.

 

Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата. O

 

Кой е този Цар на славата? Крепкият и Силният Господ, Силният на война Господ. О

 

Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата. О

 

Кой е този Цар на славата? Господ на силите, Той е Цар на славата. О

 

О Алилуя. Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на иарството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,31-35

В онова време:

Дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат. Около Него седеше народ, и Му казаха: „Ето, майка Ти, и братята Ти вън Те дирят.“

Той им отговори и рече: „Коя е майка Ми, или кои са братята Ми? И като огледа седещите наоколо Си, каза: „Ето Моята майка и Моите братя. Защото който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.