III седмица обикн. време – вторник – год. I – 03о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                         10, 1-10

Братя,

Законът, като има сянката на бъдещите блага, а не самия образ на нещата, никога не може с едни и същи жертви, принасяни постоянно всяка година, да направи съвършени ония, които дохождат с тях.

Инак, биха престанали да бъдат принасяни, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече никакво съзнание за грехове; но с жертвите всяка година се напомня за грехове. Защото не е възможно юнча и козя кръв да отнема грехове.

Заради това Христос, влизайки в света, казва: „Жертва и принос Ти не поиска, а тяло Ми приготви: всесъжения и жертви за грях не Ти са угодни, тогава рекох: „Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля“. С това Той отменява първото, за да постави второто.

По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Исус Христовото тяло.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 39,2 и 4ав.7.8а.10-11 (О 8а и 9a)

 

О Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля.

 

Твърдо се уповавах на Господа, и Той ме чу. И вложи в устата ми нова песен, хвала на нашия Бог. O

 

Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не пожела, тогава казах: „Ето, ида.“ О

 

Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забраняват на устата си: Ти знаеш това, Господи. О

 

Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята истина и спасението от Тебе. Не затаявах Твоята милост, и Твоята правда пред великото събрание. О

 

О Алилуя. Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на иарството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              3,31-35

В онова време:

Дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат. Около Него седеше народ, и Му казаха: „Ето, майка Ти, и братята Ти вън Те дирят.“

Той им отговори и рече: „Коя е майка Ми, или кои са братята Ми? И като огледа седещите наоколо Си, каза: „Ето Моята майка и Моите братя. Защото който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.