III седмица обикновено време – неделя год. С – 03огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

III седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Неемия.                                       8,2-4a.5-6.8-10

В онези дни:

Свещеникът Ездра донесе закона пред събранието от мъже, жени и всички, които можеха да разбират, в първия ден на седмия месец. И чете от него на стъгдата, що е пред Водни порти, от съмване до пладне, пред мъжете, жените и всички, които можеха да разбират; и ушите на всички люде бяха насочени към книгата на закона.

Книжник Ездра стоеше на дървено възвишение, което направиха за говорене. И отвори Ездра книгата пред очите на целия народ, защото той стоеше по-високо от целия народ. А когато я отвори целият народ стана. Тогава Ездра благослови Господа, Бога велики. И целият народ отговаряше: „Амин, Амин“ – като дигаше ръце нагоре, като се кланяше и падаше ничком доземи пред Господа.

И четеха разборно от книгите, от Закона Божи, и прибавяха тълкуване, и народът разбираше прочетеното. Тогава Неемия (който е и Тиршата), и книжник Ездра, свещеник, и левитите, които учеха народа, казваха на целия народ: „Този ден е свет пред Господа, вашия Бог; не тъжете и не плачете“ – защото целият народ плачеше, слушайки думите на закона. И каза им: „Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и проваждайте делове на онези, които нямат приготвено, защото този ден е свет пред нашия Господ. Не тъжете, защото радостта пред Господа е подкрепа за вас.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,8.9.10.15 (О: Ив 6,64в)

 

О Твоите думи, Господи, са дух и живот.

 

Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно, простите прави мъдри. O

 

Господните повеления са праведни, веселят сърцето, Господнята заповед е светла, просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист, пребъдва во веки, съдбите Господни са истина, всички са праведни. О

 

Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господ, крепост моя и избавител мой! О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                                              12,12-30

Братя,

Както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, – тъй и Христос. Защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Ако ногата каже: „Понеже не съм ръка, не принадлежа към тялото“, нима затова тя не е от тялото? И ако ухото каже: „Понеже не съм око, не принадлежа към тялото“, нима затова то не е от тялото? Ако цялото тяло е око, де ще е слухът? Ако цялото тяло бъде слух, къде ще е обонянието?

Но сега Бог наредил всеки един от членовете в тялото тъй, както Му било угодно. И ако всички членове бяха само един, де щеше да е тялото? А сега – много членове, пък едно тяло. И не може окото да каже на ръката: „Не ми трябваш“, нито пък главата на нозете:

„Не ми трябвате.“ Наопаки, ония телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни.

И на ония членове от тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест; и неблагообразните наши членове имат по-голямо благообразие, а благообразните нямат нужда от това. Но Бог разпределил тялото, като на несъвършената му част отдал по-голяма чест, за да няма разногласие в тялото, а членовете да се грижат един за други. И кога страда един член, страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват се с него всички членове.

Вие сте тяло Христово, а поотделно – членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби да лекуват; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Всички ли имат дарба да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкуватели?

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Наближи царството Божие, вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1,1-4. 4,14-21

Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, както им ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото – то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша, достопочтени Теофиле, за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил.

В онова време:

Върна се Исус със силата на Духа в Галилея; и пръсна се мълва за Него по цялата околна страна. Той поучаваше в синагогите им, прославян от всички.

И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая Си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано:

„Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя ва бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година.“

И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени към Него. И почна да им говори: „Днес се изпълни това Писание, което чухте“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.