III седмица неделя – II вечерна – VII през годината 3ов

III седмица неделя – 

VII неделя през обикновено време

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Преди да има вселена и време,

Ти съществуваше – Бог Вседържител,

облечен във слава , със мощ

препасан, всевишен, вечен.

 

Небе и земя сътворил отначало,

изрече слово, биде светлината,

деня отдели от тъмата нощна

с граница светла.

 

Животът е вечен, смъртта умира –

възглася утрото Твоята вярност,

когато Исус излиза от гроба,

разпръснал мрака.

 

Смирено Те молим, стори в душите

ни грях, ни печал да не властват

вече, дари ни вяра, която не гасне,

Боже Всевишни.

 

Измити от грях във кръвта Христова и

във смъртта Му със Теб помирени,

изпълнени с Дух на истина,

с вяра Теб величаем. Амин.

 

Ант. 1.  Рече Господ Господу моему: * Седи от дясната Ми страна.  Алилуя. 

Псалом 109,1-5.7

 

 Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Рече Господ Господу моему: * Седи от дясната Ми страна.  Алилуя.

 

Ант. 2. Милостив е Господ, * паметни направи Той Своите чудеса. Алилуя.

 

Псалом 110

 

Ще Те славя, Господи, от все сърце *

в съвета на праведните и в събранието.

 

Велики са делата на Господа, *

многожелани за всички, които ги обичат.

 

Неговото дело е слава и красота *

и Неговата правда пребъдва вечно.

 

Паметни направи Той Своите чудеса; *

милостив и щедър е Господ.

 

Храна дава на ония, които Му се боят; *

вечно помни Своя завет.

 

Силата на делата Си яви на Своя народ, *

за да му даде езичниците за наследие.

 

Делата на ръцете Му са истина и съд; *

всички Негови заповеди са верни,

 

твърди отвека довека, *

основани върху истина и правота.

 

Той прати избавление на Своя народ; *

установи навеки Своя завет.

 

Свето и страшно е Неговото име! *

Начало на мъдростта е страхът Господен;

 

здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. *

Неговата хвала ще пребъдва вечно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Милостив е Господ, * паметни направи Той Своите чудеса. Алилуя.

 

Ант. 3. Възцари се нашият Бог, * Господ Бог Вседържител. Алилуя.

 

Откр. 19,1-7

 

Алилуя.

Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог.*

Защото присъдите Му са истинни и праведни.

 

Алилуя.

Хвалете нашия Бог всички Негови раби *

и вие, които Му се боите, малки и големи.

 

Алилуя.

Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, *

да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.

 

Алилуя.

Защото дойде сватбата на Агнеца *

и жена Му се приготви.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Възцари се нашият Бог, * Господ Бог Вседържител. Алилуя.

 

Четене       1 Петр. 1,3-5

Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Който по голямата Си милост чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас, които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.

 

Респонсорий

В. Благословен Си, Господи * в небесата.

Вс. Благословен Си, Господи * в небесата.

В. Хвален и прославен навеки.

Вс. в небесата.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Благословен Си, Господи * в небесата.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Бъдете съвършени, * както е съвършен и Небесният ваш Отец.

Година Б: Разслабеният веднага стана * и като взе одъра си, излезе пред всички, / тъй че всички се чудеха и славеха Бога.

Година В: Прощавайте и простени ще бъдете; * давайте и ще ви се даде; / защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Бъдете съвършени, * както е съвършен и Небесният ваш Отец.

Година Б: Разслабеният веднага стана * и като взе одъра си, излезе пред всички, / тъй че всички се чудеха и славеха Бога.

Година В: Прощавайте и простени ще бъдете; * давайте и ще ви се даде; / защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.

 

Моления

С радостно сърце да издигнем нашите молитви към Бога, Който създаде света , изцели го в изкуплението и непрестанно го обновява в любовта Си:

Обновявай, Господи, делата на любовта Си. Благодарим Ти, Боже, че в цялото творение откриваш Своето всемогъщество

—  и в съдбините на света показваш Своето провидение.

Чрез Своя Син, предвестника на мира и победителя на кръстното дърво,

  избави ни от напразните страхове и отчаянието.

Помогни на всички, които обичат и въдворяват справедливостта,

 с чисто сърце да ратуват за установяването на истински мир в света .

Притечи се на помощ на потиснатите, дари на затворниците свобода, утешавай бедните, давай хляб на гладните, укрепяй безсилните,

  във всички хора откривай силата на Своя кръст.

Ти по чуден начин възкреси в слава Своя Син, Който умря и бе погребан,

  стори умрелите заедно с него да преминат в живота.

 

Отче наш…

Молитва

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, като размишляваме винаги върху Твоето учение, * да изпълняваме с думи и дела, което Ти е угоднои. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.