III седмица неделя – утринна – XV през годината – 3оу

IIседмица неделя – 

XV неделя през обикновено време

Утринна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Ти ден и нощ управляваш,

сменяш сезоните мъдро.

Дай ни, Творецо на всичко,

да не унива духът ни.

 

Чува се глас в тъмнината –

петелът деня предрича,

а изгревът осветява

пътя на странници в мрака.

 

И ето жива зорница

небето цяло прегръща,

духове зли пълчища

нощните друми напущат.

 

Морякът събира сили,

съзрял брега в светлината,

петел отново пропява,

а Петър горко заплаква.

 

Ние сме тъй колебливи,

с поглед , Исусе, води ни,

когато с обич ни гледаш,

измива плач греховете.

 

Ти освети сетивата,

разсей на мислите мрака,

Тебе със думи да славим,

верни на Теб да останем.

 

На Тебе, Христè преблаги,

Който царуваш с Отца Си

ведно с Духа Утешител,

слава да бъде навеки. Амин.

 

Ант. 1.  Облечен с величие е Господ * във висините. Алилуя.

 

Псалом 92

 

Господ царува; Той е облечен с величие, †

облечен е Господ с могъщество и препасан: *

затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

 

Твоят престол е утвърден открай време: *

Ти си отвека.

 

Издигат реките, Господи, †

издигат реките гласа Си, *

издигат реките вълните си.

 

Но повече от шума на многото води, †

на силните морски вълни, *

е силен във висините Господ.

 

Бездруго са верни Твоите откровения. †

На Твоя дом, Господи, подобава светост *

през дълги дни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Облечен с величие е Господ * във висините. Алилуя.

 

Ант. 2. Благословен Си, Господи, * и прехвален навеки. Алилуя.

 

Дан. 3, 56-88

 

Всички дела Господни, благословете Господа, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Ангели Господни, благословете Господа, *

благословете, небеса, Господа.

 

Благословете Господа, всички води, †

които сте по- високо от небесата, *

благословете Господа, всички сили Господни.

 

Благословете Господа, слънце и луно, *

благословете Господа, звезди небесни.

 

Благословете Господа, всички дъждове и роси, *

благословете Господа, всички ветрове.

 

Благословете Господа, огън и жар, *

благословете Господа, студ и пек.

 

Благословете Господа, роса и скреж, *

благословете Господа, нощи и дни.

 

Благословете Господа, светлина и тъмнина, *

благословете Господа, лед и мраз.

 

Благословете Господа, скреж и сняг, *

благословете Господа, мълнии и облаци.

 

Да благослови Господа земята, *

да пее и да Го прославя вовеки.

 

Благословете Господа, планини и хълмове, *

благословете Господа, всички израстъци по земята.

 

Благословете Господа, извори, *

благословете Господа, моря и реки.

 

Благословете Господа, китове †

и всичко, що се движи във водите, *

благословете Господа, всички птици небесни.

 

Благословете Господа, зверове и всички добитъци, *

благословете Господа, синове човешки.

 

Благослови, Израилю, Господа, *

пей и Го прославяй вовеки.

 

Благословете Господа, свещеници Господни, *

благословете Господа, раби Господни.

 

Благословете Господа, духове и души на праведните, *

благословете Господа, праведни и смирени по сърце.

 

Благословете Господа, Анание , Азарие и Мисаиле, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Да благославяме Отца и Сина и Светия Дух, *

да пеем и да Го прославяме вовеки.

 

Благословен си Ти върху твърдта небесна, *

прехвален си и прославен вовеки.

 

На края на тази песен не се казва Слава на Отца.

Ант. 2. Благословен Си, Господи, * и прехвален навеки. Алилуя.

 

Ант. 3. Хвалете Господа * от небесата. Алилуя. 

 

Псалом 148

 

Хвалете Господа от небесата, *

хвалете Го във висините.

 

Хвалете Го, всички Негови Ангели, *

хвалете Го, всички Негови воинства .

 

Хвалете Го, слънце и луно, *

хвалете Го, всички блестящи звезди.

 

Хвалете Го, небеса на небесата *

и води, които сте по-високо от небесата.

 

Нека хвалят името на Господа, †

защото Той каза – и се създадоха , *

заповяда – и се сътвориха;

 

постави ги за вечни векове; *

даде наредби, които няма да се нарушат.

 

Хвалете Господа от земята, *

вие, големи риби и всички бездни,

 

огън и град, сняг и мъгла, *

и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

 

планини и всички хълмове, *

плодородни дървета и всички кедри,

 

зверове и всеки добитък, *

влечуги и птици крилати,

 

земни царе и всички народи, *

князе и всички земни съдии,

 

момци и девойки, *

старци и деца –

 

всички да хвалят името на Господа; *

защото само Неговото име е възвеличено,

 

Неговата слава е на небесата и на земята. *

Той въздигна рога на Своя народ,

 

славата на всички Свои светии, *

на синовете Израилеви, близкия Нему народ.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Хвалете Господа * от небесата. Алилуя.

 

Четене    Йез. 37,12б-14

Тъй казва Господ Бог: Ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви, и ще ви въведа в земята Израилева . И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе Мой, из гробовете ви; ще вложа във вас Моя Дух и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете , че Аз, Господ, казах това – и извърших, казва Господ.

 

Респонсорий

В. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас.

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас.

В. Ти седиш отдясно на Отца.

Вс. смили се над нас

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Зърното е словото Божие , * а сеячът е Христос, / всеки, който Го слуша, ще живее вечно.

Година B: Учениците изгонваха много бесове * и мнозина болни помазваха с елей, и ги изцеряваха.

Година C: Един самарянин, * който пътуваше, дойде до изпонаранения, / видя го и се смили, / и като се приближи, превърза му раните.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Зърното е словото Божие , * а сеячът е Христос, / всеки, който Го слуша, ще живее вечно.

Година B: Учениците изгонваха много бесове * и мнозина болни помазваха с елей, и ги изцеряваха.

Година C: Един самарянин, * който пътуваше, дойде до изпонаранения, / видя го и се смили, / и като се приближи, превърза му раните.

 

Моления

Да молим неуморно Бог, Който изпрати Светия Дух, за да бъде светлина на сърцето за всички хора:

Господи, бъди светлина за народа Си.

Благословен си, Боже, наша светлина,

Ти за Своя прослава ни даде да доживеем деня, който започва.

Ти озари земята със светлината на възкресението на Твоя Син,

нека Твоята Църква да носи тази светлина на всички хора.

Ти чрез Светия Дух освети учениците на Единородния Си Син,

излей Своя Дух върху Църквата, за да я запазиш във вярност.

Светлина на народите, помни за онези, които все още живеят в мрак,

отвори очите и сърцата им, за да познаят Тебе, Единия и истинен Бог.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, Който показваш на заблудените светлината на Твоята истина, за да се върнат в пътя на праведността, † стори всички, които изповядват христянската вяра, да отхвърлят онова, което е противно на това име, * и да се стремят към онова, което му подобава. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.