III Седмица Адв. – Неделя утринна -3ау 17дек

III седмица Адвентна –

Неделя утринна молитва

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Алелилуя.

 

Химн

Роса росете небеса отгоре,

на облак Праведният да се спусне –

живителен дъжд във жадна пустиня –

в сърцата наши.

 

Земя, разтвори се, Плод да израстне,

роден от Отец и Дева Пречиста,

спасение носи, със мир дарява

вселена цяла.

 

Ела, Примирителю наш, побързай,

дара , чрез греха изгубен, върни ни,

дай помощ – вървим към дома небесен

със сетни сили.

 

Щом знакът Ти блесне на небосклона

и Ти се върнеш да съдиш сърцата,

спомни си тогава, че между братя

живя във тяло.

 

Агнецо Божи, наша надеждо,

прославяме с песни Твоята благост,

хвалим Отца и Духа Утешител

ведно със Тебе . Амин.

 

Ант. 1.  Ще дойде Господ и не ще се забави, ∗ ще освети тайните на мрака и ще се открие на всички народи. Алилуя.

 

Псалом 92

 

Господ царува; Той е облечен с величие, †

облечен е Господ с могъщество и препасан: *

затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

 

Твоят престол е утвърден открай време: *

Ти си отвека.

 

Издигат реките, Господи, †

издигат реките гласа Си, *

издигат реките вълните си.

 

Но повече от шума на многото води, †

на силните морски вълни, *

е силен във висините Господ.

 

Бездруго са верни Твоите откровения. †

На Твоя дом, Господи, подобава светост *

през дълги дни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Ще дойде Господ и не ще се забави, ∗ ще освети тайните на мрака и ще се открие на всички народи. Алилуя.

 

Ант. 2. Всяка планина и рътлина ще се снишат, ∗ кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки. Ела, Господи, и не се бави. Алилуя.

 

Дан. 3, 56-88

 

Всички дела Господни, благословете Господа, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Ангели Господни, благословете Господа, *

благословете, небеса, Господа.

 

Благословете Господа, всички води, †

които сте по- високо от небесата, *

благословете Господа, всички сили Господни.

 

Благословете Господа, слънце и луно, *

благословете Господа, звезди небесни.

 

Благословете Господа, всички дъждове и роси, *

благословете Господа, всички ветрове.

 

Благословете Господа, огън и жар, *

благословете Господа, студ и пек.

 

Благословете Господа, роса и скреж, *

благословете Господа, нощи и дни.

 

Благословете Господа, светлина и тъмнина, *

благословете Господа, лед и мраз.

 

Благословете Господа, скреж и сняг, *

благословете Господа, мълнии и облаци.

 

Да благослови Господа земята, *

да пее и да Го прославя вовеки.

 

Благословете Господа, планини и хълмове, *

благословете Господа, всички израстъци по земята.

 

Благословете Господа, извори, *

благословете Господа, моря и реки.

 

Благословете Господа, китове †

и всичко, що се движи във водите, *

благословете Господа, всички птици небесни.

 

Благословете Господа, зверове и всички добитъци, *

благословете Господа, синове човешки.

 

Благослови, Израилю, Господа, *

пей и Го прославяй вовеки.

 

Благословете Господа, свещеници Господни, *

благословете Господа, раби Господни.

 

Благословете Господа, духове и души на праведните, *

благословете Господа, праведни и смирени по сърце.

 

Благословете Господа, Анание , Азарие и Мисаиле, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Да благославяме Отца и Сина и Светия Дух, *

да пеем и да Го прославяме вовеки.

 

Благословен си Ти върху твърдта небесна, *

прехвален си и прославен вовеки.

 

На края на тази песен не се казва Слава на Отца.

 

Ант. 2. Всяка планина и рътлина ще се снишат, ∗ кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки. Ела, Господи, и не се бави. Алилуя.

 

Ант. 3. Ще дам на Сион спасение, ∗ на Израиля – Своята слава. Алилуя.

 

Псалом 148

 

Хвалете Господа от небесата, *

† хвалете Го във висините.

 

Хвалете Го, всички Негови Ангели, *

хвалете Го, всички Негови воинства .

 

Хвалете Го, слънце и луно, *

хвалете Го, всички блестящи звезди.

 

Хвалете Го, небеса на небесата *

и води, които сте по-високо от небесата.

 

Нека хвалят името на Господа, †

защото Той каза – и се създадоха , *

заповяда – и се сътвориха;

 

постави ги за вечни векове; *

даде наредби, които няма да се нарушат.

 

Хвалете Господа от земята, *

вие, големи риби и всички бездни,

 

огън и град, сняг и мъгла, *

и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

 

планини и всички хълмове, *

плодородни дървета и всички кедри,

 

зверове и всеки добитък, *

влечуги и птици крилати,

 

земни царе и всички народи, *

князе и всички земни съдии,

 

момци и девойки, *

старци и деца –

 

всички да хвалят името на Господа; *

защото само Неговото име е възвеличено,

 

Неговата слава е на небесата и на земята. *

Той въздигна рога на Своя народ,

 

славата на всички Свои светии, *

на синовете Израилеви, близкия Нему народ.

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Ще дам на Сион спасение, ∗ на Израиля – Своята слава. Алилуя.

 

Четене     Рим. 13,11-12

Настъпил е часът да се събудим от вече сън. Защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се превали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината.

 

Респонсорий

В. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас

В. Ти идваш на света.

Вс. смили се над нас

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас

 

Ант. на Кантика (17 декември): Знайте, че е близо царството Божие; * истина ви казвам, няма да се забави.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика (17 декември): Знайте, че е близо царството Божие; * истина ви казвам, няма да се забави.

 

Моления

Бог Отец ни дарява с благодат, за да очакваме явяването на нашия Господ Исус Христос. Да Му се молим и да възклицаваме:

Господи, яви ни милостта си.

Освети ни, Господи, с даровете на Твоята благодат

и ни запази непорочни за деня, когато ще дойде Твоят Син.

Стори днес да напредваме в светостта,

  като живеем в този свят праведно и благочестиво.

Дай ни да се облечем в нашия Господ Исус Христос

  и да бъдем изпълнени със Светия Дух.

Помогни ни, Господи, да останем будни,

  чак докато се яви славата на Твоя Син.

 

Отче наш…

 

Молитва

Погледни, Боже, Своя народ, който с вяра очаква празника Рождество Христово, † стори, молим Ти се, да приготвим сърцата си и с радост да празнуваме великата тайна на нашето спасение. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.