III постна седмица – четвъртък – 03п

III постна седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия.                         7,23-28 

Това казва Господ:

„Такава заповед им дадох, казвайки: „Слушайте Моя глас и Аз ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ, и ходете по всеки път, който ви заповядвам, за да ви е добре.”

Но те не послушаха и не наклониха ухо, и живееха по внушението и по упорството на злото си сърце, и обърнаха Ми гръб, а не лице, от оня ден, когато бащите ви излязоха из Египетската земя до днес.

И пращах при вас всичките Мои раби – пророците, пращах всеки ден от ранно утро; но те не ме послушаха и не наклониха ухо, а станаха твърдоглави, постъпваха по зле от бащите си.

И когато ще им говориш всички тия думи, те не ще те послушат, и когато ще ги викаш, не ще ти отговарят. Тогава им кажи: „Ето народ, който не слуша гласа на Господа, своя Бог, и не приема поука, няма у тях истина, тя е отнета от устата им.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94, 1-2.6-7.8-9 (О: 8)

 

О О, да бяхте сега послушали гласа на Господа: „Не ожесточавайте сърцата си.”

 

Дойдете да запеем на Господа; да възкликнем към Бога – спасението ни. Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. O

 

Дойдете, да се поклоним и да припаднем, да преклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец.Защото Той е наш Бог, и ние сме народ от Негово паство и овци под Негови ръце. О

 

O, да бяхте послушали сега Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си”, както в Мерива, както в деня на изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме, и видяха Моето дело.” О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Но и сега още, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце, защото съм благ и милостив.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,14-23

В онова време:

Исус изгони един бяс, който беше ням; и когато бесът излезе, немият проговори; и народът се чудеше. А някои от тях казваха: „Той изгонва бесовете чрез Веелзевул, бесовския княз.” А други, изкушавайки Го, искаха Му личба от небето.

Но Той, като им знаеше помислите, рече им: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада. Ако пък и Сатаната се е разделил сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че Аз чрез Веелзевул изгонвам бесовете. И ако Аз чрез Веелзевул изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък Аз с пръста Божи изгонвам бесовете, то значи, дошло е до вас царството Божие.

Когато силният отбранява с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност. Когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му.

Който не е с Мене, той е против Мене, и който не събира с Мене, той разпилява.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.