III постна седмица – събота – 03п

III постна седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия.                       6, 1в-6

Да идем, и да се върнем при Господа, защото Той ни нарани и Той ще ни изцели, порази и ще превърже раните ни. Ще ни оживи в два дни, а в третия ден ще ни издигне, и ние ще живеем пред лицето Му. И тъй, нека познаем, нека се стремим да познаем Господа; като утринна зора е появата Му, и Той ще дойде при нас като дъжд; като късен дъжд ще напои земята.

Какво да ти сторя, Ефраиме? Какво да ти сторя, Юдо? Благочестието ви е като утринна мъгла и като роса, която скоро изчезва. Затова Аз ги поразявах чрез пророците и биех ги с думи на устата си, и съдът Ми е като изгряваща светлина. Защото Аз искам милост, а не жертва: и Богопознание повече, нежели всесъжения.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50, 3-4.18-19.20-21 ав (О: Ос 6, 6)

 

О Милост искам, а не жертва.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта си, и по многото си щедрости заличи беззаконията ми. Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. O

 

Защото нито на жертви се радваш, и ако бих Ти дал всесъжения, не би ги приел. Моята жертва, Боже, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш. О

 

Стори, добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, за да възстановиш стените на Йерусалим.Тогава ще Ти бъдат угодни жертви законни, приношения и всесъжения. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Днес не ожесточавайте сърцата си, но послушайте гласа на Господа.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.            18, 9-14

В онова време:

Исус каза на ония, които бяха убедени, че са праведни и презираха другите, тази притча:

„Двама човека влезоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: „Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар. Постя два пъти в седмица, давам десятъка от всичко, що придобивам.”

А митарят, който стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удряше се в гърди и казваше: „Боже, бъди милостив към мене грешника.”

Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня, понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.