III постна седмица – сряда – 03п

III постна седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие.                         4,1.5-9

Говори Мойсей на народа, казвайки:

И тъй, Израилю, слушай наредбите и законите, които Аз ви уча да изпълнявате, за да бъдете живи и да отидете и наследите оная земя, която Господ, Бог на вашите отци, ви дава.

Ето научих ви на наредбите и законите, както ми заповяда Господ, Бог мой, за да постъпвате тъй в земята, в която влизате, за да я завладеете; и тъй, пазете и изпълнявайте ги, защото това е вашата мъдрост и вашия разум пред очите на народите, които като чуят за всички тия наредби, ще кажат: „Само тоя велик народ е мъдър и разумен народ.”

Защото има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към нас Господ, Бог наш, когато и да Го призовем? И има ли някой велик народ с такива справедливи наредби и закони, както целият този закон, който ви предлагам днес?

Само пази се и грижливо варди душата си, за да не забравиш делата, що ги видяха Твоите очи, и те да не излизат от сърцето ти през всички дни на твоя живот. И обади за тях на синовете си и на внуците си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 147, 12-13.15-16.19-20 (О: 12а)

 

О Хвали, Иерусалиме, Господа.

 

Хвали, Иерусалиме, Господа, хвали, Сионе, твоя Бог. Защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоитесинове всред тебе. O

 

Който праща на земята Своето слово, Неговото слово бързо върви.Който дава сняг като вълна, сипе скреж като пепел. О

 

Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби – на Израил.На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              5,17-19

В онова време: Исус каза на учениците си:

„Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или Пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от Закона, няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

И тъй, като наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.