III постна седмица – понеделник – 03п

III постна седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Царства.                   15,1-15

В онези дни: Нааман, военоначалник на сирийския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан; чрез него Господ бе дал победа на сирийците; и тоя човек беше храбър и богат, но прокажен.

Веднъж сирийци излязоха на чети и плениха от израелската земя малко момиче, и то служеше на Наамановата жена. И каза то на господарката Си „О, да отидеше моят господар при пророка, който е в Самарйя, той щеше да снеме от него проказата.“

Тогава Нааман отиде и разправи това на господаря си, думайки: „Тъй и тъй каза момичето, което е от израелската земя.“

И сирийският цар му каза: „Стани, иди, пък аз ще пратя писмо до израилския цар.“

Той отиде, като взе със себе си десет таланта сребро, шест хиляди сикли злато и десет премени дрехи: и занесе на израелския цар писмото, в което се казваше: „Заедно с това писмо ето пращам при тебе Нааман, моя слуга, да снемеш от него проказата му.“

Израилският цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и каза: „Нима аз съм Бог, да умъртвявам и съживявам, та праща при мене да снема от тоя човек проказата му? Ето, знайте сега и вижте, че той дири повод за вражда против мене.“

Когато Божият човек Елисей чу, че израилският цар раздрал дрехите си, прати да кажат на царя: „Защо раздра дрехите си? Нека дойде при мене и познае, че има пророк у Израил.“

И дойде Нааман с конете и колесниците си и се спря пред входа на Елисеевия дом. Тогава Елисей прати при него слугата си да каже:

„Иди, окъпи се седем пъти в Йордан и тялото ти ще се обнови и ще бъдеш чист.“

Разгневи се Нааман и си тръгна, думайки: „Ето, аз мислех, че той ще излезе, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, ще си сложи ръката на мястото и ще снеме проказата. Нима дамаските реки Авана и Фарфар не са по-добри от всички израилски води? Не можех ли да се окъпя в тях и да се очисти?“

И си отиде ядосан. Доближиха се слугите му и му говореха: „Отче, да беше ти казал пророкът нещо трудно, не щеше ли да го направиш? Още повече сега, когато ти каза само: „Окъпи се и ще бъдеш чист.“

Той отиде и се потопи в Йордан седем пъти, според думите на Божия човек, и тялото му се обнови като на малко дете и се очисти.

Тогава се върна при Божия човек той и всичките му придружници, дойде и застана пред него и каза: „Ето, познах, че по цяла земя няма Бог освен у Израил. Приеми, прочее, дар от твоя слуга.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 41, 2.3; Пс 42, 3.4. (O: Срв Пс 41, 3)

 

О Душата ми жадува за живия Бог; кога ще дойда и се явя пред лицето Божие?

 

Както кошута жадува за водни потоци, тъй душата ми, Боже, копнее за Тебе. Душата ми жадува за Бога, живия Бог: Кога ще дойда и се явя пред лицето Божие? О

 

Прати Твоята светлина и Твоята истина; да ме водят и да ме поведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища. И ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето веселие. На гусли ще те славя, Боже, Боже мой. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Надявам се на Господа, уповавам се на словото My; защото у Господа е милостта и пълно у Него избавлението.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              4,24-30

Когато Исус дойде в Назарет, каза на народа в синагогата:

„Истината ви казвам, че никой пророк не е приет в отечеството си.

Наистина ви казвам, много вдовиии имаше в Израил в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта.

Тъй също много прокажени имаше в Израил при пророк Елисей, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нааман.“

Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост. И станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха на връх рътлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но Той премина посред тях и си отиде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.