III постна седмица – петък – 03п

III постна седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Осия.                  14, 2-10

Това казва Господ:

„Обърни се, Израиле, към Господа, твоя Бог, защото ти падна поради нечестието си. Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа, и речете Му: „Отнеми всяко беззаконие и приеми ни за добро, и ние ще принесем жертва от остатъци от устата си. Асур няма вече да ни спасява. Няма да се качваме на кон и няма вече да казваме към изделията на нашите ръце: „О, богове наши”, защото у Тебе има милосърдие към сираци.”

Ще излекувам отмятането им, ще ги обикна по благоволение, защото гневът Ми се отвърна от тях; Аз ще бъда роса за Израил, Израил ще цъфти като крин и ще разпусне корените си както в Ливан. Ще се разширят клоните му и хубостта му ще бъде като маслина и благоуханието от него като от Ливан.

Ще се върнат ония, които седяха под сянката му, ще имат жито в изобилие – и ще цъфтят като лоза; ще бъдат славни като вино Ливанско.

Каква работа имам още с идолите, ще рече Ефраим. Аз ще го чуя и милостно ще погледна на него като на зелен кипарис, от мене ще ти бъдат новите плодове.

Кой е мъдър, за да разбере това? Кой е разумен, за да познае това? Защото прави са пътищата Господни и праведници ходят по тях, а беззаконниците ще паднат на тях.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 80, 6с-8а.8вс-9.10-11ав.14 и 17 (О: 11 и 9)

 

О Аз съм Господ Бог твой: слушай гласа ми.

 

Чух звуци от език, който не познавах. Аз снех товара от раменете му, и освободих ръцете му от кошниците. В утеснението си ти ме повика, и Аз те избавих. O

 

Изсред гръма те чух, при водите на Мерива те изпитах.Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам, о, да беше Ме послушал, Израиле! О

 

Да нямаш друг бог и да не се покланяш на другоземния бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из Египетската земя. О

 

Ако Моят народ беше Ме слушал, и Израил да ходеше в Моите пътища, щях да ги храня с тлъста пшеница, и щях да ги насищам с мед от скала. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Покайте се, казва Господ; наближи царството небесно.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.          12, 28в-34

В онова време:

Един от книжниците приближи се до Исуса и Го попита, коя е първа от всички заповеди.

А Исус му отговори: „Първа от всички заповеди е: „Слушай, Израилю: Господ, твоят Бог, е Бог един; и ще обичаш Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила.” Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си.” Друга заповед по-голяма от тия няма.

Книжникът Му рече: „Добре, учителю, Ти право каза, че Бог е един и няма друг, освен Него; и че да го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум и с всичката си душа и с всичката си сила, и да обичаш ближния като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви.”

Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: „Не си далеч от царството Божие.” След това никой вече не смееше да го пита.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.