III постна седмица неделя – утринна – 3пу

III постна седмица неделя

Утринна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Елате да паднем ничком,

да молим Бога смирено,

да просим от Съдията,

дано укроти гнева Си.

 

Тъй често, Отче преблаги,

греха обиждаме Тебе,

но пак на Тебе се молим:

Смили се и дай ни прошка.

 

Дори така недостойни,

все пак сме Твоите твари –

спомни Си и ни помагай

живота си да Те славим .

 

От старото зло умий ни,

доброто укрепвай с милост,

на Теб да бъдем угодни

от днес и през цяла вечност.

 

На Теб, един и троичен,

да бъде чест и прослава.

И дай покайното време

спасителен плод да ражда. Амин.

 

Ант. 1.  Повече от шума на многото води си силен във висините , Господи. * Бездруго са верни Твоите откровения.

 

Псалом 92

 

Господ царува; Той е облечен с величие, †

облечен е Господ с могъщество и препасан: *

затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

 

Твоят престол е утвърден открай време: *

Ти си отвека.

 

Издигат реките, Господи, †

издигат реките гласа Си, *

издигат реките вълните си.

 

Но повече от шума на многото води, †

на силните морски вълни, *

е силен във висините Господ.

 

Бездруго са верни Твоите откровения. †

На Твоя дом, Господи, подобава светост *

през дълги дни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Повече от шума на многото води си силен във висините , Господи. * Бездруго са верни Твоите откровения.

 

Ант. 2. Благословете Господа, извори, * пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Дан. 3, 56-88

 

Всички дела Господни, благословете Господа, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Ангели Господни, благословете Господа, *

благословете, небеса, Господа.

 

Благословете Господа, всички води, †

които сте по- високо от небесата, *

благословете Господа, всички сили Господни.

 

Благословете Господа, слънце и луно, *

благословете Господа, звезди небесни.

 

Благословете Господа, всички дъждове и роси, *

благословете Господа, всички ветрове.

 

Благословете Господа, огън и жар, *

благословете Господа, студ и пек.

 

Благословете Господа, роса и скреж, *

благословете Господа, нощи и дни.

 

Благословете Господа, светлина и тъмнина, *

благословете Господа, лед и мраз.

 

Благословете Господа, скреж и сняг, *

благословете Господа, мълнии и облаци.

 

Да благослови Господа земята, *

да пее и да Го прославя вовеки.

 

Благословете Господа, планини и хълмове, *

благословете Господа, всички израстъци по земята.

 

Благословете Господа, извори, *

благословете Господа, моря и реки.

 

Благословете Господа, китове †

и всичко, що се движи във водите, *

благословете Господа, всички птици небесни.

 

Благословете Господа, зверове и всички добитъци, *

благословете Господа, синове човешки.

 

Благослови, Израилю, Господа, *

пей и Го прославяй вовеки.

 

Благословете Господа, свещеници Господни, *

благословете Господа, раби Господни.

 

Благословете Господа, духове и души на праведните, *

благословете Господа, праведни и смирени по сърце.

 

Благословете Господа, Анание , Азарие и Мисаиле, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Да благославяме Отца и Сина и Светия Дух, *

да пеем и да Го прославяме вовеки.

 

Благословен си Ти върху твърдта небесна, *

прехвален си и прославен вовеки.

 

На края на тази песен не се казва Слава на Отца.

 

Ант. 2. Благословете Господа, извори, * пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Ант. 3. Хвалете Господа, * земни царе и всички народи.

 

Псалом 148

 

Хвалете Господа от небесата, *

хвалете Го във висините.

 

Хвалете Го, всички Негови Ангели, *

хвалете Го, всички Негови воинства .

 

Хвалете Го, слънце и луно, *

хвалете Го, всички блестящи звезди.

 

Хвалете Го, небеса на небесата *

и води, които сте по-високо от небесата.

 

Нека хвалят името на Господа, †

защото Той каза – и се създадоха , *

заповяда – и се сътвориха;

 

постави ги за вечни векове; *

даде наредби, които няма да се нарушат.

 

Хвалете Господа от земята, *

вие, големи риби и всички бездни,

 

огън и град, сняг и мъгла, *

и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

 

планини и всички хълмове, *

плодородни дървета и всички кедри,

 

зверове и всеки добитък, *

влечуги и птици крилати,

 

земни царе и всички народи, *

князе и всички земни съдии,

 

момци и девойки, *

старци и деца –

 

всички да хвалят името на Господа; *

защото само Неговото име е възвеличено,

 

Неговата слава е на небесата и на земята. *

Той въздигна рога на Своя народ,

 

славата на всички Свои светии, *

на синовете Израилеви, близкия Нему народ.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Хвалете Господа, * земни царе и всички народи.

 

Четене    Неем. 8,9б,10б

Тоя ден е свет пред Господа, вашия Бог; не тъжете и не плачете, защото тоя ден е свет пред нашия Господ. Не тъжете, защото радостта пред Господа е подкрепа за вас.

 

Респонсорий

В. Христе, Сине на живия Бог, * помилвай ни.

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * помилвай ни.

В. Ти пострада за нашите грехове.

Вс. помилвай ни.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * помилвай ни.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Иде час и дошъл е вече , * когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, / защото Отец иска такива да бъдат, / които Му се покланят.

Година B : Разрушете тоя храм * и в три дни ще го въздигна. / Исус говореше за храма на тялото Си.

Година C: Бидейки оправдани с вяра, * да имаме мир с Бога / чрез Господа нашего Исуса Христа.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Иде час и дошъл е вече , * когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, / защото Отец иска такива да бъдат, / които Му се покланят.

Година B : Разрушете тоя храм * и в три дни ще го въздигна. / Исус говореше за храма на тялото Си.

Година C: Бидейки оправдани с вяра, * да имаме мир с Бога / чрез Господа нашего Исуса Христа.

 

Моления

Да благославяме нашия Изкупител, Който милостиво заслужи това спасително време за нас. Смирено да отправим към Него нашите молитви:

Господи, създай в нас нов дух.

Христе, Ти пожела чрез кръста да се погребем с Тебе в смъртта и да възкръснем заедно с Тебе,

  помогни ни днес да напредваме в новия живот.

Господи, Ти правеше на всички добро,

стори да се грижим за доброто на всички хора.

Дай ни в съгласие да работим в нашата земна общност,

  но да се стремим към небесното отечество.

Христе, лекарю на телата и душите, изцели раните на сърцата ни,

за да можем постоянно да търсим Твоята помощ по пътя към светостта.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, източник на доброта и милосърдие, Който ни предложи като средство против греха поста , молитвата и милостинята, † приеми нашето смирено признание за вините, които терзаят нашите съвести * и ни подкрепи с Твоята милост. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.