III постна седмица – неделя год. А – 03пгА

III постна седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход.                                              17, 3 – 7

В онези дни:

Народът жадуваше за вода и роптаеше против Мойсей и думаше:

„Зашо ни изведе от Египет, за да умориш от жажда нас и децата ни и стадата ни?“ Мойсей извика към Бога и каза „Какво да правя с тоя народ? Още малко и ще ме убият с камъни.“

И рече Господ на Мойсей „Излез пред народа и вземи със себе си някои от стареите Израилеви; вземи в ръка и тоягата си, с която удари по водата, и иди ето, Аз ще застана пред тебе там на скалата в Хорив, а ти ще удариш в скалата, и от нея ще протече вода, и народът ще пие.“

Тъй направи Мойсей пред очите на стареите Израилски.

И нарече това място „Изкушение“, поради караницата на Израилевите синове, и защото те изкушаваха Господа, думайки „Дали е между нас Господ или не?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94, 1 – 2.6 – 7.8 – 9 (О: 8)

 

О О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.“

 

Дойдете да запеем на Господа и да възкликнем към Бога нашето спасение. Да застанем пред лицето Му с славословие и с песни да възкликнем към Него. O

 

Дойдете да се поклоним и да припаднем, да проклоним колена пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. О

 

О, да бяхте сега послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си, както в Мерива, както в деня на Изкушението в пустинята, дето Ме изкушаваха вашите бащи; изпитваха Ме и видяха Моето дело.“ . О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Павел Апостол до римляни.                                              5, 1-2.5-8

Братя:

Оправдани с вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се хвалим с надежда за слава на синове Божии.

Но надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите съриа чрез дадения нам Дух Свети. Защото, още когато ние бяхме немощни, Христос в определено време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой; за добрия, може би, някой и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Господи, Ти си наистина Спасителят на света; дай ми жива вода, за да не ожаднявам.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              4, 5 – 42

В онова време:

Исус дойде в самарийския град, наречен Сихар, близо да землишето, което Яков бе дал на сина си Йосиф. Там беше Яковият извор.

Уморен, прочее, от път, Исус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.

Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Исус й казва:

„Дай ми да пия.“ Защото ученииите Му бяха отишли в града да купят храна.

Жената самариянка Му казва: „Как Ти, бидейки юдеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самариянка?“ Защото юдеите нямат сношение със Самарияните.

Исус й отговори и рече: „Да би знаела дара Божи, и кой е оня, който ти казва: „Дай ми да пия“, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.“

Жената Му казва: „Господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок; отде тогава имаш живата вода? Нима Ти си по-голям от отца ни Яков, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му?“

Исус й отговори и рече: „Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, той во веки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.“

Казва Му жената: „Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохаждам тук да вадя.“

Исус й каза: „Иди, повикай мъжа си и дойди тука.“

Отговори жената и рече: „Нямам мъж.“

Исус й казва: „Добре каза, че нямаш мъж; защото петима мъже си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза.“

Казва Му жената: „Господине, виждам, че Ти си пророк. Нашите баши се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме.“

Исус й казва: „Жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Иерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят. Бог е Дух, и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.“

Казва Му жената: „Зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести.“

Исус й казва: „Аз съм, който говоря с тебе.“

В това време дойдоха учениците Му и се почудиха, задето Той се разговаря със жена; ала ни един не рече: „Какво искаш?“ или „Какво приказваш с нея?“ Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците: „Дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила: Да не би Той да е Христос?“ Тогава те излязоха из града и идеха към Него.

Между това учениците Го молеха, казвайки: „Рави, яж! „

Но Той им рече: „Аз имам храна да ям, която вие не знаете.“

Поради това учениците думаха помежду си: „Да не би някой да Му е донесъл да яде.“

Исус им казва: „Моята храна е да изпълнявам волята на Оня, който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело. Не вие ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: Подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва. Рече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячът и жетварят. Защото в тоя случай права си е думата: Един сее, а друг жъне. Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в техния тpyд.“

И много самарияни от оня град повярваха в Него по думите на  жената, която свидетелствуваше: „Каза ми всичко, що съм сторила.“

Затова, когато самарияните дойдоха при Него, молеха Го да постои при тях. И Той престоя там два дена. И още по-много народ повярва поради словото Му. А на жената думаха „Ние вярваме не вече поради твоето казване; защото сами чухме и знаем, че Този наистина е Спасителят на света.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.