III постна седмица – вторник – 03п

III постна седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил.                   3, 25.34-43

В онези дни:

Азария стана и взе да се моли така; отвори устата си сред огъня и възгласи:

„Не ни предавай завинаги заради Твоето име и не разрушавай завета Си, не отнемай от нас милостта си, молим ти се, заради Авраам, Твоя възлюбен, заради Исаак, Твоя раб, и Израил, светия Твой, на които си казал, че ще умножиш потомството им като звездите небесни и като пясъка на брега морски.

Намалени сме, Господи, в повече от всички народи и сме унижени сега по цяла земя за нашите грехове, и нямаме сега ни княз, ни пророк, ни вожд, ни всесъжения, ни жертви, ни приноси, ни тамян, нито място, да Ти принесем жертва и да намерим Твоята милост.

Но със съкрушено сърце и със смирен дух нека бъдем приети; както при всесъжение на овни и юнци, както при хиляди тлъсти агнета, тъй да Ти бъде благоугодна жертвата ни днес пред Тебе; защото няма срам за ония, които се на Тебе уповават.

И сега ние Те следваме от все сърце и Ти се боим и търсим Твоето лице. Не ни посрамяй, но стори с нас по Твоето снизхождение и по голямата си милост; избави ни чрез силата на чудесата Си и дай слава на името Си, Господи.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 24, 4вс-5ав.6-7вс.8-9 (О: 6а)

 

О Спомни си Твоите щедрости, Господи.

 

Покажи ни, Господи, Твоите пътища, и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение. O

 

Спомни си Твоите щедрости, Господни, и твоите милости, защото са от века. По милостта Си спомни Си за Мене, по Твоята благост, Господи. О

 

Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя Си; насочва кротките към правда, и учи кротките на Своите пътища. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Но и сега още, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце, защото съм благ и милосърден.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              18,21-35

В онова време:

Петър се приближи до Исуса и рече: „Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?”

Исус му отговаря: „Не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем.

Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си. Когато почина той да разчиства сметката, доведоха при него едного, който му дължеше десет хиляди таланта; а понеже той нямаше, с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати; тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: „Господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.”

А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга.

Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, които му дължеше сто динария, и като го хвана, давеше го и му казваше: „Изплати ми, което ми дължиш; тогава другарят му падна пред нозе­те му, молеше го и думаше: „Имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя”; но той не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга.

Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило.

Тогава господарят го повика и му каза: „Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?”

И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле прости от сърце на брата си прегрешенията му.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.