III Пасхална Седмица – Четвъртък – 03в

III Пасхална Седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      8,26-40

В онези дни:

Ангел Господен говори на Филип и му казва: „Стани и тръгни към юг по пътя, който води от Иерусалим за Газа и който е пуст“. Той стана и отиде. И ето, един Етиопиани, скопец велможа на Кандакия, етиопска цариза, пазител на всичките й съкровища, който бе дошъл в Иерусалим на поклонение. Връщаше се и, седнал в колесницата си, четеше пророка Исаия.

А духът каза на Филип „Приближи се и допри до тая колесница“. Филип се затече и, като чу, че той чете пророк Исаия, рече: „Разбираш ли това, що четеш?“

Той му отговори: „Как ще мога, ако някой не ме упъти?“ И помоли Филип да се качи и седне при него.

А мястото от Писанието, което четеше, беше това: „Като овца на клане бе заведен, и както агнето е безгласно пред своя стригач, тъй и той не отваря устата си. При унижението Му, той бе лишен от праведен съд. Но рода Му кой ще обясни? Защото се отнема животът Му от земята.“

Тогава скопецът заговори и каза на Филип „Моля те, за кого говори това пророкът? За себе си ли, или за друг някой?“ Филип отвори устата си и, като начена от това Писание, благовести му за Исуса.

И както си вървяха по пътя, стигнаха до една вода; и скопецът рече: „Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?“

А Филип му каза: „Ако вярваш от все сърце, може.“

Той отговори и рече: „Вярвам, че Исус Христос е Син Божи.“ И заповяда да спрат колесницата. И слязоха двамата във водата, Филип и скопецът, и кръсти го.

Когато пък излязоха из водата, Дух Свети слезе върху скопеца, а Филипа грабна Ангел Господен, и скопецът го вече не видя; и радостен продължи пътя си. А Филип се озова в Азот и, през дето минаваше, благовестеше по всички градове, докато стигне в Кесария.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 65,8 – 9.16 – 17.20 (О: 1)

 

О Възкликни към Бога, цяла земйо.

 

Благословете, народи, нашия Бог, и възгласете му хвала; Той запази живота на душата ни, и не даде да се поклати ногата ни. O

 

Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и Аз ще ви разкаже, какво стори Той за душата ми. Викнах към Него с устата си, и Го превъзнесох с езика си. О

 

Благословен Бог, който не отхвърли молитвата ми, и не отвърна от мене милостта си. О

 

О Алилуя. Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ; ако някой яде от този хляб, ще живее во всеки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,44-51

В онова време: Исус каза на народа:

„Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, който Ме е пратил; и аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: „И ще бъдат всички от Бога научени.“

Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при Мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой освен Онзи, който е от Бога; Тоя именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мене,

има живот вечен.

Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята, и умряха; а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него,не ще умре.

Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.