III Пасхална Седмица – Събота – 03в

III Пасхална Седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      9,31-42

В онези дни:

Църквите по цяла Юдея, Галилея, и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утехата на Дух Свети умножаваха се.

Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида. Там намери един човек, на име Еней, който от осем години лежеше на постелка разслабен. И Петър му каза: „Енее, Исус Христос те изцерява; стани и си събери постелката.“ И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Сарона, видяха го, и се обърнаха към Господа.

В Иопия имаше една ученица, на име Тавита, което значи: Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се, в ония дни, че тя заболя и умря. Окъпаха я и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят, да дойде незабавно при тях.“

Петър стана и отиде с тях. И когато стигна, възведоха го в горницата, и всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила Сърна. Петър отпрати всички вън и, като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: „Тавито, стани.“ И тя отвори очите си, и, като видя Петър, седна. Той й подаде ръка, дигна я и, като повика светиите и вдовиците, представи я жива.

Това стана известно по цяла Иопия, и мнозина повярваха в Господа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 115,12 – 13.14 – 15.16 – 17 (О: 12)

 

О Какво да въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене?

 

Какво да въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема, и името Господне ще призова. O

 

Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. Скъпа е в очите на Господа, смъртта на Неговите светии. О

 

О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята робиня. Ти счупи моите окови. на Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова. О

 

О Алилуя. Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,61-70

В онова време:

Мнозина от учениците Исусови казаха: „Тежки са тия думи, кой може да ги слуша?“

Но Исус, като знаеше в Себе си, че учениците Му роптаят против това, рече им: „Това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина Човеческий да възлиза там, дето е бил по – преди? Духът е, който животвори; плътта нищо не ползува. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват.“

Защото Исус отначало знаеше, кои са невярващи, и кой ще Го предаде. И рече: „Затова ви и казвах, че никой не може да дойде при Мене, ако Му не бъде дадено от Моя Отец.“

От това време мнозина от учениците Му се върнаха назад и вече не ходеха с Него. Тогава Исус рече на дванайсетте „Да не искате и вие да си отидете?“

Симон Петър Му отговори: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот, и ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът на живия Бог.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.