III Пасхална Седмица – Сряда – 03в

III Пасхална Седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      8,1-8

В ония дни се дигна голямо гонение срещу църквата в Иерусалим, и всички, освен апостолите, се разпръснаха по страните Юдейски и Самарийски.

А Стефана погребаха благоговейни човеци и го много оплакаха. Савел пък пакостеше на църквата, като влизаше по къщите и, влачейки мъже и жени, предаваше ги на затвор.

Ония, прочее, които се бяха разпръснали, ходеха и благовестяха словото.

А Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше, какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях; а мнозина разхлабени и хроми се изцериха. И голяма радост биде в оня град.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 65,1 – За.4 – 5.6 – 7а. (О: 1)

 

О Възкликни към Бога, цяла земйо.

 

Възкликни към Бога, цяла земйо, Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Кажете на Бога: Колко си страшен в делата Си!“ O

 

Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име“. Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над синовете човешки. О

 

Той превърна морето в суша, през реката минахме пешком; там се веселихме в Него. Със Своята мощ Той владее вечно. О

 

О Алилуя. Всеки, който вярва в Сина, има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,35-40

В онова време: Исус каза на народа:

„Аз съм хлябът на живот; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога. Но казвам ви, че и Ме видяхте, и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при Мене; и който дохожда при Мене, няма да го изпъдя вън; защото слязох от небето, не за да върша Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил. А волята на Отца, който Ме е пратил, е тая: от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, и да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оня, който Ме е пратил: Всеки, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен; и Аз ще го възкреся в последния ден.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.