III Пасхална Седмица – Понеделник – 03в

III Пасхална Седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      6,8-15

В онези дни: Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа.

Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирния със Стефан. Ала не можаха да

противостоят на мъдростта и духа, с който говореше.

Тогава подучиха.някои човеци да кажат: „Чухме го да говори хулни думи против Мойсей и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците и, като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в Синедриона.

И представиха лъжливи свидетели, които казваха: „Тоя човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против Закона. Защото го чухме да казва, че тоя Исус Назарей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Мойсей.“

И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,23 – 24.26 – 27.29 – 30 (О: 1)

 

О Блажени непорочните в пътя си.

 

Князете седят и се наговарят против Мене, а Твоят раб размишлява за Твоите наредби. Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави – мои съветници. O

 

Обявих моито пътища, и Ти ме чу; научи ме на Твоите наредби. Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса. О

 

Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай благосклонно Твоя закон. Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби. О

 

О Алилуя. Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,22-29

На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците Му, друг нямаше, и че Исус не бе влизал в кораба с учениците Си, а учениците Му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада други кораби близо до онова място, дето бяха яли хляб, след Господнето благословение.

И тъй, когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците Му, влезе в кораби и преплува в Капернаум, да дири Исуса. И като Го намери отвъд морето, рече Му: „Рави, кога дойде тук?“

Исус им отговори и рече: „Истина, истина ви казвам: дирите Ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и, която ще ви даде Син Човеческий защото върху Него е положил Своя печат Бог Отец.“

Тогава Го попитаха: „Какво да правим, за да извършваме делата Божии?“

Исус им отговори и рече: „Делото Божие е това – да повярвате в Оня, когото е Той пратил.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.