III Пасхална Седмица – Петък – 03в

III Пасхална Седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      9,1-20

В онези дни:

Савел, дишащ още заплахи и убийства срещу учениците на Господа, дойде при първосвешеника, та измоли от него писма за Дамаск до синагогите, та, които намери да следват това учение, мъже и жени, въразни да ги доведе в Иерусалим.

Но, когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж го огря светлина от небето; и като падна на земята, чу глас, който му думаше: „Савле, Савле, що Ме гониш?“

А той отговори: „Кой си Ти, Господине?“

Господ каза „Аз към Исус, когото ти гониш; мъчно е за тебе да риташ против ръжен.“

Той, разтреперан и ужасен, проговори: „Господи, какво искаш да направя?“

Господ му рече: „Стани и влез в града; и ще ти се каже, какво трябва да правиш.“

А човеците, които вярваха с него, стоеха вцепенени, като чуваха глас, пък никого не виждаха. Савел стана от земята и, макар да бяха очите му отворени, никого не виждаше; и водейки го за ръка, заведоха го в Дамаск. И три дни не виждаше, и нито яде, нито пи.

А в Дамаск имаше един ученик, на име Анания, комуто във видение Господ каза „Анание!“

Той отговори: „Ето ме, Господи!“

А Господ му рече: „Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Юдината къща един тарсянин, на име Савел. Ето той се моли.“ (И видя във видение мъж, на име Анания, влязъл и възложил ръка върху него, за да прогледа.)

Анания отговори: „Господи, слушал съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил над Твоите светии в Иерусалим; той и тук има власт от първосвещениците да върже всички, които призовават Твоето име.“

Но Господ му каза: „Иди, защото той ми е избран съд, за да понесе името Ми пред народи, царе и синове Израилеви. И Аз ще му покажа, колко трябва той да пострада за мое име.“

Анания отиде и влезе в къщата и, като възложи върху му ръце, рече: „Брате Савле! Господ Исус, който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Свети.“ И изведнъж сякаш люспи паднаха от очите му, и той веднага прогледна и, като стана, покръсти се; а като прие храна, подкрепи се, и преседя Савел няколко дни с учениците в Дамаск. И веднага начена да проповядва в синагогите за Исуса, че Той е Син Божий.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 116,1.2 (О: Мк 16,15)

 

О Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието.

 

Хвалете Господа, всички народи прославяйте Го, всички племена. O

 

Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно О

 

О Алилуя. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз – в Него, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,53-60

В онова време:

Юдеите взеха да се препират помежду си, думайки: „Как може Той да ни даде да ядем плътта My?“

А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го възкреся в последния ден.

Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него.

Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки.“

Това говори в синагогата, когато поучаваше в Капернаум.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.