III пасхална седмица – неделя – II вечерна – 3вв

III пасхална седмица – неделя – 

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

На празника на Агнеца

в спасителни бели дрехи,

преминали през морето,

във чест на Христа да пеем.

 

Със тялото Си ни храни,

за нас висяло на кръста,

с кръвта Му сме напоени,

живеем вече за Бога.

 

Когато в нощта пасхална

отмина ни погубител,

тогава Господ премахна

властта на княза на мрака.

 

Христос е нашата Пасха,

начало на чиста правда,

невинен Агнец на Бога,

принесъл Себе Си в жертва.

 

О, колко безценна жертва,

която потъпка ада,

разчупи робски окови,

живот в изобилие даде .

 

Напуснал гроба, победно

Христос се връща от ада,

затворил там сатаната,

отваря за нас небето.

 

Христе, бъди за душата

пасхалната вечна радост

и нас, от Теб възкресени,

вземи във Своята свита.

 

Сияйни Господи, Тебе,

за нас умрял и възкръснал,

с Отца и Духа навеки

да славят всички спасени. Амин.

 

Ант. 1.  Христос уми света от греховете и в небето седи отдясно на Отца. Алилуя.

 

Псалом 109,1-5.7

 

 Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Христос уми света от греховете и в небето седи отдясно на Отца. Алилуя.

 

Ант. 2. Господ прати избавление на Своя народ. Алилуя.

 

Псалом 110

 

Ще Те славя, Господи, от все сърце *

в съвета на праведните и в събранието.

 

Велики са делата на Господа, *

многожелани за всички, които ги обичат.

 

Неговото дело е слава и красота *

и Неговата правда пребъдва вечно.

 

Паметни направи Той Своите чудеса; *

милостив и щедър е Господ.

 

Храна дава на ония, които Му се боят; *

вечно помни Своя завет.

 

Силата на делата Си яви на Своя народ, *

за да му даде езичниците за наследие.

 

Делата на ръцете Му са истина и съд; *

всички Негови заповеди са верни,

 

твърди отвека довека, *

основани върху истина и правота.

 

Той прати избавление на Своя народ; *

установи навеки Своя завет.

 

Свето и страшно е Неговото име! *

Начало на мъдростта е страхът Господен;

 

здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. *

Неговата хвала ще пребъдва вечно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Господ прати избавление на Своя народ. Алилуя.

 

Ант. 3. Алилуя. Възцари се Господ, да се веселим и да Му въздадем слава. Алилуя.

 

Откр. 19,1-7

 

Алилуя.

Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог.*

Защото присъдите Му са истинни и праведни.

 

Алилуя.

Хвалете нашия Бог всички Негови раби *

и вие, които Му се боите, малки и големи.

 

Алилуя.

Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, *

да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.

 

Алилуя.

Защото дойде сватбата на Агнеца *

и жена Му се приготви.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Алилуя. Възцари се Господ, да се веселим и да Му въздадем слава. Алилуя.

 

Четене       Евр. 10,12-14

Исус, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно Богу, очаквайки по-нататък, докле враговете Му бъдат турени подножие на нозете Му. Защото чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги.

 

Респонсорий

В. Господ наистина възкръсна. * Алилуя, алилуя

Вс. Господ наистина възкръсна. * Алилуя, алилуя

В. И се яви на Симона.

Вс. Алилуя, алилуя

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Господ наистина възкръсна. * Алилуя, алилуя

 

Ант. на Кантика:

Година А: Когато Исус седеше с тях на трапезата, * взе хляба, благослови, преломи и им подаваше; / тогава им се отвориха очите и те познаха Господа. / Алилуя.

Година Б: Тъй е писано * и тъй трябваше Христос да пострада, и да възкръсне от мъртвите на третия ден, / и да бъде проповядвано в Негово име покаяние / и прощение на греховете у всички народи. / Алилуя.

Година В: Симоне Йонин, обичаш ли Ме? * Господи, Ти всичко знаеш; / Ти знаеш, че Те обичам. / Исус му казва: / паси Моите овци. / Алилуя.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Когато Исус седеше с тях на трапезата, * взе хляба, благослови, преломи и им подаваше; / тогава им се отвориха очите и те познаха Господа. / Алилуя.

Година Б: Тъй е писано * и тъй трябваше Христос да пострада, и да възкръсне от мъртвите на третия ден, / и да бъде проповядвано в Негово име покаяние / и прощение на греховете у всички народи. / Алилуя.

Година В: Симоне Йонин, обичаш ли Ме? * Господи, Ти всичко знаеш; / Ти знаеш, че Те обичам. / Исус му казва: / паси Моите овци. / Алилуя.

 

Моления

С упованиие да молим Христа Господа, Който умря, възкръсна и винаги се застъпва за нас:

Царю победителю, изслушай ни.

Христе, Ти си светлина и спасение за всички народи,

разпали огъня на Светия Дух в нас, които изповядваме Твоето възкресение.

Нека Израил да признае в Тебе очаквания Месия,

а цялата земя да се изпълни с познанието на Твоята слава.

Запази ни в общение с Твоите светии,

стори заедно с тях да отпочинем от земните усилия.

Ти покори смъртта като неприятел, победи в нас нейната вража власт,

за да живеем за Тебе, безсмъртния победител.

Христе Спасителю, бидейки послушен дори до смърт, Ти беше възвисен отдясно на Отца,

допусни нашите починали в царството на славата.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, Ти възроди духа на Твоите верни, † запази ги в радостта и стори, като се радват на възвърнатото достойнство на Божии синове, * с упование да очакват славния ден на възкресението. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.