III Пасхална Седмица – Вторник – 03в

III Пасхална Седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      7,51-59

В онези дни: Стефан казваше на народа и стареите и книжниците. „Вие твърдоглавци и необрязани по сърце и уши, вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиваха ония, които предизвестиха идването на  Праведника, чиито предатели и убийци станахте вие сега, – вие, които приехте закона при служение на Ангелите, а го не спазихте.“

Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скързаха със зъби срещу него.

А Стефан, изпълнен със Дух Свети, като погледна към небето, видя славата Божия и Исуса да стои отдясно на Бога, и каза: Ето, виждам небесата отворени и Сина Човеческий да седи отдясно на Бога.“

Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него и, като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му; а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, на име Савел, и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: „Господи Исусе, приеми духа ми.“

А Савел одобряваше убийството му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 30,3сд – 4.баб и 7в и 8а17 и 21аб (О: 6а)

 

О В Твоите ръце предавам духа си, Господи.

 

Бъди ми каменна твърдина, и дом за прибежище, за да ме спасиш. Защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме управяй. O

 

В Твоите ръце предавам духа си; и си ме избавял, Господи, Боже на истината. Аз се уповавам на Господа. Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост. О

 

Яви на Твоя раб светлото Си лице, спаси ме с Твоята милост. Ти ги укриваш под покрива на лицето Си, от човешките вълнения. О

 

О Алилуя. Аз съм хлябът на живота, казва Господ; който дохожда при Мене, няма да огладнее. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              6,30-35

В онова време: Народът каза на Исус:

„Каква личба даваш, за да видим и Ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: „Хляб от небето им даде да ядат.“

А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Не Мойсей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света.“ А те Му казаха: „Господи, давай ни всякога тоя хляб.“

Исус им рече: „Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.