III пасхална неделя – утринна – 3ву

III пасхална седмица неделя – 

Утринна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Зора над света изгрява,

развеселява небето,

земята пее със радост,

в терзания адът стене.

 

Че Царят с крепка десница

изтръгна смъртното жило,

потъпка властта на ада

и пленниците изведе.

 

Затвориха гроба с камък

и воин пазеше входа,

а Той в лъчите на слава

печалния мрак напусна.

 

Разглася ангелът:

Господ възкръсна, както бе казал,

строши хомота на ада,

плача превърна във песен.

 

Христе, бъди за душата

пасхалната вечна радост

и нас, от Теб възкресени,

вземи във Своята свита.

 

Сияйни Господи, Тебе,

за нас умрял и възкръснал,

с Отца и Духа навеки

да славят всички спасени. Амин.

 

Ант. 1.  Господ царува; Той е облечен с величие. Алилуя. 

 

Псалом 92

 

Господ царува; Той е облечен с величие, †

† облечен е Господ с могъщество и препасан: *

затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

 

Твоят престол е утвърден открай време: *

Ти си отвека.

 

Издигат реките, Господи, †

издигат реките гласа Си, *

издигат реките вълните си.

 

Но повече от шума на многото води, †

на силните морски вълни, *

е силен във висините Господ.

 

Бездруго са верни Твоите откровения. †

На Твоя дом, Господи, подобава светост *

през дълги дни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Господ царува; Той е облечен с величие. Алилуя.

 

Ант. 2. Tварите ще бъдат освободени при славното освобождение на чедата Божии. Алилуя.

 

Дан. 3, 56-88

 

Всички дела Господни, благословете Господа, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Ангели Господни, благословете Господа, *

благословете, небеса, Господа.

 

Благословете Господа, всички води, †

които сте по- високо от небесата, *

благословете Господа, всички сили Господни.

 

Благословете Господа, слънце и луно, *

благословете Господа, звезди небесни.

 

Благословете Господа, всички дъждове и роси, *

благословете Господа, всички ветрове.

 

Благословете Господа, огън и жар, *

благословете Господа, студ и пек.

 

Благословете Господа, роса и скреж, *

благословете Господа, нощи и дни.

 

Благословете Господа, светлина и тъмнина, *

благословете Господа, лед и мраз.

 

Благословете Господа, скреж и сняг, *

благословете Господа, мълнии и облаци.

 

Да благослови Господа земята, *

да пее и да Го прославя вовеки.

 

Благословете Господа, планини и хълмове, *

благословете Господа, всички израстъци по земята.

 

Благословете Господа, извори, *

благословете Господа, моря и реки.

 

Благословете Господа, китове †

и всичко, що се движи във водите, *

благословете Господа, всички птици небесни.

 

Благословете Господа, зверове и всички добитъци, *

благословете Господа, синове човешки.

 

Благослови, Израилю, Господа, *

пей и Го прославяй вовеки.

 

Благословете Господа, свещеници Господни, *

благословете Господа, раби Господни.

 

Благословете Господа, духове и души на праведните, *

благословете Господа, праведни и смирени по сърце.

 

Благословете Господа, Анание , Азарие и Мисаиле, *

пейте и Го прославяйте вовеки.

 

Да благославяме Отца и Сина и Светия Дух, *

да пеем и да Го прославяме вовеки.

 

Благословен си Ти върху твърдта небесна, *

прехвален си и прославен вовеки.

 

На края на тази песен не се казва Слава на Отца.

 

Ант. 2. Tварите ще бъдат освободени при славното освобождение на чедата Божии. Алилуя.

 

Ант. 3. Хвалете името на Господа, над земята и над небесата. Алилуя. 

 

Псалом 148

 

Хвалете Господа от небесата, *

хвалете Го във висините.

 

Хвалете Го, всички Негови Ангели, *

хвалете Го, всички Негови воинства .

 

Хвалете Го, слънце и луно, *

хвалете Го, всички блестящи звезди.

 

Хвалете Го, небеса на небесата *

и води, които сте по-високо от небесата.

 

Нека хвалят името на Господа, †

защото Той каза – и се създадоха , *

заповяда – и се сътвориха;

 

постави ги за вечни векове; *

даде наредби, които няма да се нарушат.

 

Хвалете Господа от земята, *

вие, големи риби и всички бездни,

 

огън и град, сняг и мъгла, *

и ти, бурний ветре, който изпълняваш словото Му,

 

планини и всички хълмове, *

плодородни дървета и всички кедри,

 

зверове и всеки добитък, *

влечуги и птици крилати,

 

земни царе и всички народи, *

князе и всички земни съдии,

 

момци и девойки, *

старци и деца –

 

всички да хвалят името на Господа; *

защото само Неговото име е възвеличено,

 

Неговата слава е на небесата и на земята. *

Той въздигна рога на Своя народ,

 

славата на всички Свои светии, *

на синовете Израилеви, близкия Нему народ.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Хвалете името на Господа, над земята и над небесата. Алилуя. 

 

Четене    Деан. 10,40-43

Бог възкреси Исус на третия ден и даде Му да се явява – не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него след възкресението Му от мъртвите. И заповяда ни да проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога Съдия над живи и мъртви. За Него всички пророци свидетелствуват, че всякой, който вярва в Него, ще получи прошка на греховете чрез Неговото име.

 

Респонсорий

В. Христе, Сине на живия Бог, смили се над нас, * Алилуя, алилуя.

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас, * Алилуя, алилуя.

В. Ти наистина възкръсна.

Вс. Алилуя, алилуя.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Христе, Сине на живия Бог, * смили се над нас, * Алилуя, алилуя.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Тъй трябваше Христос да пострада * и да възкръсне от мъртвите на третия ден. / Алилуя.

Година B: Вижте ръцете Ми и нозете Ми: * Аз съм Същият; / попипайте Ме и вижте. / Алилуя.

Година C: Дохожда Исус, * взима хляба и им дава , / също и рибата. / Това беше вече трети път, как Исус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. / Алилуя.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика:

Година А: Тъй трябваше Христос да пострада * и да възкръсне от мъртвите на третия ден. / Алилуя.

Година B: Вижте ръцете Ми и нозете Ми: * Аз съм Същият; / попипайте Ме и вижте. / Алилуя.

Година C: Дохожда Исус, * взима хляба и им дава , / също и рибата. / Това беше вече трети път, как Исус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. / Алилуя.

 

Моления

Бог Отец възкреси от мъртвите Христа, дарителя на живота, и нас ще възкреси със силата Си, затова нека се молим:

Спаси ни, Христе, живот наш.

Христе, Ти си светлината, която свети в мрака, Ти си изворът на живота и на нашето освещаване,

помогни ни да преживеем този ден за Твоя прослава.

Господи, Ти измина пътя на страданието и кръста,

стори, като страдаме и умираме съединени с Тебе, заедно с Тебе и да бъдем възкресени.

Исусе , Сине на Отца , наш учителю и брате, Ти ни направи царе и свещеници пред нашия Бог,

стори с радост да Ти принасяме хвалебна жертва.

Царю на славата, очакваме деня на Твоето пришествие,

дай ни да гледаме Твоето лице и да се уподобим на Тебе.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, Ти възроди духа на Твоите верни, † запази ги в радостта и стори, като се радват на възвърнатото достойнство на Божии синове, * с упование да очакват славния ден на възкресението. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.