III Пасхална Неделя – год. В – 03вгВ

III Пасхална Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      3, 13-15. 17-19

В онези дни: Петър каза на народа:

„Бог на Авраам и Бог на Исаак, и Бог на Яков, Бог на отиите ни прослави Своя Син Исуса, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилат, когато той бе решил да Го пусне. Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, поискахте да ви дари един човек убиец; а Началника на живота убихте, когото Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.

Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание. А Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 4,2.7.9 (О: 7a)

 

О Яви ни светлината на лицето Си, Господи.

 

Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда, в утеснение Ти ми даваше простор; помилвай ме и чуй молитвата ми. O

 

Мнозина думат: Кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, Господи. О

 

Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.     2,1-5а

Чеда мой, това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Исуса Христа, праведника; и Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.

По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите завети.

Който казва, че Го е познал, а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него. А който пази словото му, в него наистина Божията любов е съвършена, и по това узнаваме, че сме в Него“.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Господи Исусе, открий ни Писанията; стори да гори сърцето ни, когато ни говориш. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              24,35-48

В онова време:

Учениците разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.

Когато те приказваха за това, Сам Исус застана сред тях и им каза: „Мир вам! Аз съм, не бойте се“. Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но Той им рече: „Защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете Ми и нозете Ми; аз съм същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам“. И като рече това, показа им ръцете и нозете.

А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: „Имате ли тук нещо за ядене?“ Те Му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях.

И рече им: „Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Мойсеев и у Пророците и в псалмите.“ Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.

И рече им: „Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Иерусалим. А вие сте свидетели за това.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.