III Пасхална Неделя – год. А – 03вгА

III Пасхална Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      2,14.22 – 28

В деня на Петдесятница, Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори:

„Мъже Юдеи и вие всички, които живеете в Иерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми.

Исуса Назорея, мъж засвидетелствуван пред вас от Бога със сила, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него по определената воля и предвидение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте.

Но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болака на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Давид казва за Него:

„Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми, и се развесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда; защото ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоят Светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота, и Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15,1-2а и 5. 7 – 8.9 – 10.11 (О 11a)

 

О Господи, Ти ще ми посочиш пътя на живота.

 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: „Ти си Господ мой, Господ е дал от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий. O

 

Ще благославям Господа, който ме е вразумил; Дори и Нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О

 

Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя Светия да види тление. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница навеки. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.     1,17-21

Възлюбени

Ако вие наричате Отец тоя, който нелицеприятно съде всеки по делата, то със страх прекарвайте времето на вашето странствуване, като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като Агнец Христос, който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас, повярвалите чрез Него в Бога, който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Господи Исусе Христе, открий ни Писанията; стори да гори сърцето ни, когато ни говориш. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              24,13-35

В същия ден двама от учениците Исусови отиваха в едно село, на име Емаус, което беше на шейсет стадий далеч от Иерусалим, и разговаряха се помежду си за всичко онова, що се бе случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се премрежиха, за да Го не познаят. А Той им рече: „Какви са тия думи, които, вървешком, разменяте помежду си, и защо сте тъжни?“

Единият от тях, на име Клеопа, Му отговори и рече: „Ти ли си само странник в Иерусалим и не се узнал това, което е в него станало през тия дни?“

И попита ги: „Koe?“

Те Му отговориха: „Което стана с Исуса Назарееца, който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и иелия народ. Как нашите първосвещеници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпнаха.

А ние се надявахме, че Той е Оня, който щеше да избави Израил; но при всичко това днес е вече трети ден, от как стана това; па и някои жени от наите ни слисаха; те ходили рано на гроба, и не намерили тялото My; и като дойдоха, разправяха, че им се явили и Ангели, които казвали, че Той е жив. И някои от нашите отидоха на гроба, и намерили тъй, както жените казаха, ала Него не видели.“

Тогава Той им рече: „О, несмислени и мудни по сърце да вярвате на всичко, що са казали пророиите! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?“ И като начена от Мойсей и от всички Пророци, обясняваше им казаното за Него в цялото Писание.

И те се приближиха до селото, в което отиваха, а Той показваше вид, че иска да върви по-нататък. Но те Го задържаха, като казваха:

„Остани с нас, понеже е привечер, и денят се превали“. И Той влезе, за да остане с тях. И когато Той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше. Тогава им се отвориха очите, и те Го познаха; ала Той стана невидим за тях. И те си казаха един на друг: „Не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?“

И в същия час станаха, върнаха се в Иерусалим и намериха единайсетте и ония, които бяха с тях, да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. И те разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.