III обикновена седмица литургия

III СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                    Пс. 95, 1. 6

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа цяла земьо, слава и чест са пред лицето Му, светост и великолепие в светилището Му.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, направлявай нашите дни по Твоето благоволение, за да заслужим в името на Твоя възлюбен Син, да даваме обилни плодове. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Боже, който основа Църквата си върху вярата на Апостолите, стори нашите общности, озарени от твоето слово и обединени с връзката на твоята любов, да станат знак на спасение и надежда за всички онези, които от мрака жадуват за светлината. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Господи, който ни даде в твоя Син пълнотата на твоето слово и на твоя дар, стори да почувстваме необходимостта да се обьрнем и да се присъединим с цялата душа към Евангелието, та нашият живот да. извести и на съмняващите се и на отдалечените един ствения Спасител; Исуса Христа, нашия Господ. Той е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

С Господи, ти изпрати Христа, царя и пророка, да благовести на бедните радостната вест на твоето царство, стори неговата дума, която днес отеква в Църквата, да ни изгради в едно само тяло и ни направи оръдие на освобождение и спасение. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Боже, приеми и освети даровете, за да бъдат за нас душо­спасителни. Чрез Христа нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                             Пс. 33, 6

Пристъпете към Господа и ще просияете, и лицата ви няма да се по­срамят.

или                                                                             Ив 8,12

„Аз съм светлината на света, казва Господ; който ме последва, няма да ходи в мрак, но ще има светлината на живота.“


А Мт 4,16

Народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина.

В Мк 1,15

„Наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.“

С Лк 4,18

„Дух Господен е върху мене: прати ме да благовестя на бедните.“


Следпричастна

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, да се радваме винаги на Твоя Дар, след като приехме благодатта на новия живот. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.