III Адвентна – Четвъртък – 03а

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Четвъртък

 

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.             54,1-10

Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от онази, която има мъж, казва Господ. Разшири мястото на шатрата си, разпусни покривите на жилищата си; недей се стеснява, – продължи въжата си и заякчи колците си. Защото ти ще се разпростреш надясно и наляво, и потомството ти ще завладее народи и ще насели опустошените градове.

Не бой се, защото няма да бъдеш посрамена; не се смущавай, защото няма да бъдеш поругана; ще забравяш посрамата на младостта си и няма вече да си спомняш безчестието на вдовството си. Защото твоят Творец е твой съпруг; Господ Саваот е името му, и твой изкупител и Светият Израилев; Той ще се нарече Бог на цяла земя.

Защото Господ те вика като жена, напусната и скърбеща духом, и като жена на младини, която е била отхвърлена, казва Бог твой. За малко време те оставих, но с голяма милост ще те прибера. В пламъка на гнева скрих от тебе лицето си за кратко време, но с вечна милост ще те помилвам, казва твоят Изкупител Господ.

Защото това за мене е като водите Ноеви както се заклех, че водите Ноеви няма вече да дойдат на земята, тъй се заклех да ти се не гневя, нито да те укорявам. Планини ще се поместят, и хълмове ще се поклатят, но моята милост няма да отстъпи от тебе, и заветът на моя мир няма да се поклати, казва милуващият тебе Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 29,4.5-6.11-13 (О: 2)

 

О Ще те възхваля, Господи, задето ме въздигна, и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

Господи, ти изведе душата ми от ада, и ме оживи, за да не слеза в гроба. O

 

Пейте на Господа, негови светии, славете паметта на неговата светиня. Защото гневът му е за миг, благословението му за цял живот, вечер настъпва плач, а сутрин – радост. О

 

Чуй, Господи, и помилвай ме: Господи, бъди ми помощник. И ти обърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще те славя. О

 

О Алилуя. Пригответе пътя Господен, направете пътеките му прави; всяка плът ще види спасението Божие. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              3,4-6

След като заминаха изпратените от Йоан, Исус почна да говори за Йоан към народа:  „Какво излязохте в пустинята да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли?

Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам пред лицето ти моя Ангел, който ще приготви твоя път пред тебе.“

Защото казвам ви: Между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоан Кръстителя; ала по-малкият в царството Божие е по-голям от него.“

И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоан; а фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.